Kreisā mala
Labā mala

Tēlniecības apakšnozare un katedra 

Dibināšanas gads: 1921.

Tēlniecības apakšnozares studiju programmas mērķis ir sagatavot studentus profesionālai darbībai trīsdimensionālo mākslu jomā, lai jaunie tēlnieki varētu brīvi un radoši izmantot mākslu izteiksmes līdzekļus patstāvīgi risinot individuālās jaunrades vai pētniecības problēmas un visdažādākos sabiedriskā pasūtījuma projektus.

Tēlniecības apakšnozares obligātās izvēles kursu studiju programma sastāv no speciālajiem priekšmetiem: kompozīcijas, veidošanas, tektonikas, materiālu tehnoloģijas u.c. Paralēli teorētiskajām nodarbībām anatomijā studenti praktiski iepazīstas ar cilvēka figūras uzbūves pamatprincipiem, darbus veidojot gan cilnī, gan telpiski. Gleznošanas nodarbībās iegūtās iemaņas papildina audzēkņu iztēli, aktīvi iesaistot krāsu kā papildu izteiksmes līdzekli radošā darbā.

Tēlniecības katedrai ir trīs galvenās funkcijas:
1. Nodrošināt speciālo un vispārējo veidošanas studiju programmu izstrādi.
2. Organizēt veidošanas studijas tēlniecības specializācijas studējošajiem.
3. Organizēt veidošanas studijas citu specializāciju studējošajiem.

Veidošana ir viena no mākslas fundamentālām disciplīnām, un veidošanas kurss tiek pieskaņots attiecīgās apakšnozares studiju saturam. Veidošanas studiju kursi to akadēmiskajā veidā un 3D objektu radīšanas jaunrades izpausmē ir iekļauti vairumā mākslas un dizaina apakšnozaru studiju saturā gan kā izvēles kursi, gan arī kā tektoniskās kompozīcijas uzdevumos integrētas prasmes.

Tēlniecības apakšnozares obligātās izvēles studiju kursu saturā ietilpst:
1. Kompozīcijas uzdevumi, kas attīsta studējošo iztēles spējas, formveides strukturālo principu zināšanas un tēlniecības praktisko studiju iemaņu kvalitāti.
2. Veidošanas studijas "no dabas" (plakne, bareljefs, 3D objekts, galva, figūra).
3. Tehnoloģiskās studijas (tēlniecības tehnikas, materiālu apstrāde - akmens, metāls, koks, ģipsis, māls, jauno tehnoloģiju apguve).
4. Eksperimentālās 3D studijas (objektu veidošana, vides objektu izveide).

Vasaras studiju cikla laikā studenti strādā ar dažādiem tēlniecības materiāliem, apgūst katram materiālam piemītošās apstrādes tehnoloģiju un specifiku, piedalās vietējos un starptautiskos vasaras simpozijos. Tēlniecības katedras asistenta Kārļa Alaiņa darbnīcā studenti veic eksperimentālas studijas metālliešanas tehnikās. Latvijas Mākslinieku savienības darbnīcās, Gaujas ielā 1, studējošie praksē iepazīst cieto materiālu (koks, granīts u.c.) apstrādes paņēmienus. 

Studijas tēlniecības apakšnozarē noslēdz individuāli vadītas studijas meistardarbnīcā, koleģiālā sadarbībā ar pieredzējušiem mācībspēkiem un atzītiem māksliniekiem risinot tēlniecības tehnoloģiskos aspektus un izkopjot katra studenta individuālo jaunrades stilu.

Tēlniecības katedrai ir savas studiju darbnīcas.

Noderīga informācija:
Personāls
Galerija
Mācību priekšmeti

Katedras vadītājs:
profesors Bruno Strautiņš

Katedras docētāji:
- profesors Aigars Bikše;
- profesors Gļebs Panteļejevs;
- asociētā profesore Olga Šilova;
- docents Valtis Barkāns;
- asistents Kārlis Alainis.