Kreisā mala
Labā mala

Stikla mākslas apakšnozare un katedra

Dibināšanas gads:1994
Stikla mākslas katedra tīmeklī: 
E-pasts: stikla.katedra@lma.lv       
Mājaslapa: www.latvianglassart.com                                                                                                                      
Facebook: LMA Stikla mākslas katedra  
Twitter:htps://twitter.com/LMA_stikls

Stikla māksla aptver plašu izteiksmes veidu loku un ir viena no disciplīnām, kas var integrēties dažādos mākslas veidos. Stikla mākslas apakšnozares studiju mērķis ir sagatavot māksliniekus un dizainerus, kuri spēj patstāvīgi strādāt pie jaunu un funkcionālu priekšmetu, vides un arhitektūras projektu izstrādes.
Studijas šajā nozarē rada izpratni par materiālu un tā apstrādes dažādību, koncentrējoties uz jaunrades un pētnieciskā darba prasmju attīstību.
Bakalaura programmas obligāto izvēles studiju kursu saturā ietilpst:

1. Tematisku plaknes uzdevumu risinājumi stikla glezniecībā, sietspiedes, mozaīkas, vitrāžas un citās tehnikās vai to kombinējumos.
2. Funkcionālu stikla dizaina objektu, tematisku skulptūru vai arhitektūras elementu projektu un prototipu izgatavošana. Vienlaicīgi ar plastiskās kompozīcijas uzdevumu risināšanu studenti apgūst stikla darbu izgatavošanas veidus (kausēšana formā, stikla pūšana un veidošana, sakausēšana, pate de verre tehnika, stikla liešana formā) un iemaņas stikla apstrādes tehnikās (gravēšana, slīpēšana, pulēšana un matējuma vai ledojuma izstrāde).
3.Papildus iespējams apgūt datormācību un interjera projektēšanas pamatus, darbojoties MATRIX – CERAMICS, THE GAZE GAME, 3D STUDIO MAX un citās programmatūrās.
4.Programmas svarīga sastāvdaļa ir akadēmiskā zīmēšana, glezniecība un skulpūra.

Maģistrantūras programma Stikla mākslas meistardarbnīcā studējošiem piedāvā iespēju individuāli padziļināt zināšanas, pilnveidot radošās un amata prasmes sev interesējošā virzienā. Stikla materialitātes izpēte no zinātniskā un ekoloģiskā aspekta, tās sasaiste ar metaforu paplašina iztēles robežas, sniedzot iespēju īstenot mūsdienīgus, aktuālus mākslas projektus. Koleģiālā sadarbībā ar pieredzējušiem māksliniekiem un mācībspēkiem tiek atbalstīts un pilnveidots katra studenta individuālais radošais rokraksts.

Papildus pieejamas apmaiņas studijas Erasmus programmā, tiek īstenoti sadarbības projekti ar tuvāko kaimiņvalstu Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Čehijas mākslas augstskolu stikla mākslas un dizaina specializācijas studentiem un pasniedzējiem. Svarīga ir sadarbība ar vietējām un ārzemju stikla ražotnēm.
Vasaras studiju posmā būtiska loma ir dabas studijām plenērā (zīmēšana,gleznošana), kā arī stikla mākslas izstāžu menedžmentā un vitrāžu restaurācijā.
Stikla mākslas apakšnozares studentiem ir pieejama aprīkota darbnīca.
Stikla mākslas apakšnozares studentu un pasniedzēju darba kvalitāti apliecina atzinīgi novērtējumi konkursu izstādēs starptautiskā līmenī. Absolventi turpina savu radošo izaugsmi, strādājot pedagoģijā vai uzsākot ar stikla mākslu saistītu uzņēmējdarbību.

Noderīga informācija:
Personāls
Galerija
Mācību priekšmeti

Katedras vadītāja:
- profesore Vineta Groza

Katedras docētāji:
- profesore Dr.Art. Inguna Audere;
- docente Sandra Utāne;
- docente Ilze Dūdiņa;
- docente Inita Ēmane;
- lektore Agnese Gedule;
- izglītības metodiķe Ingrīda Līva.

Kontaktinformācija:
E-pasts: stikla.katedra@lma.lv