Kreisā mala
Labā mala
Metāla dizaina apakšnozare un katedra

Metāla dizaina apakšnozares mērķis ir sagatavot dizainerus, kas spēj patstāvīgi darboties jaunu dizaina priekšmetu izstrādē aptverot pilnu ciklu - no ieceres līdz gatavam produktam. Studiju ietvaros tiks realizēta specializācija divos virzienos – rotu dizainā un lielāka mēroga objektu realizācijā. Studenti apgūst tradicionālajās tehnikās balstītos rotu izgatavošanas paņēmienus apvienojot ar mūsdienu tehnoloģiskajām iespējām (3D modelēšana, vaska modeļu izmantošana vakumliešanas procesā u.c.), savukārt vidēja un liela mēroga metāla objektu radīšanai tiks apgūts plašs spektrs metālapstrādes paņēmienu un tehnoloģiju, lai radītu tādus priekšmetus kā lampas, mēbeles, interjera detaļas, mazās arhitektūras formas u.c.

Metāla dizaina katedrai ir savas darbnīcas.

Noderīga informācija:
Personāls
Studentu darbi
Mācību priekšmeti

Katedras vadītājs:
asoc. profesors Arvīds Endziņš

Katedras docētāji:
- docents Andris Silapēters;
- izglītības metodiķe Rasma Pušpure.

Katedras kontaktinformācija:
metals@lma.lv