Kreisā mala
Labā mala

VIZUĀLĀS MĀKSLAS NODAĻA

Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās mākslas nodaļas mērķis ir individuālu jaunrades spēju izkopšana, kas balstās, pirmkārt, uz izvērsta mākslas prakses iemaņu kopuma un, otrkārt, uz zināšanām, kas sakņojas Latvijas un pasaules mākslas un kultūras mantojumā.

Vizuālās mākslas nodaļas kursu saturs ir izstrādāts ar mērķi attīstīt studentu radošās spējas. Studijās tiek radoši interpretēta krāsu, formas un materiālu valoda, kas virzīta uz mākslas darba radīšanu.

Akadēmija studentiem sniedz gan profesionālās iemaņas, gan specifiskas zināšanas. Studiju laikā notiek pakāpeniska iekļaušanās mākslas dzīves publiskajos procesos kā Latvijā, tā arī ārvalstīs. Akadēmija organizē un finansiāli atbalsta studentu līdzdalību starptautiskos projektos, izstādēs un kultūras pasākumos. Šī studiju procesa īpatnība ļauj izmantot studiju laiku, pievēršoties izvēlētās specialitātes būtībai, kā arī profesionālai un nopietnai nozares izpētei.

Vizuālās mākslas studiju pamatā ir kursi kompozīcijā, kurus papildina gleznošanas, veidošanas un zīmēšanas kursi. Studenti apgūst arī humanitāros priekšmetus.

Vizuālās mākslas nodaļā iespējams studēt sekojošās apakšnozarēs:
- Glezniecības apakšnozare
- Grafikas apakšnozare
- Tekstilmākslas apakšnozare

Nodaļā strādā arī Zīmēšanas katedra, kas nodrošina zīmēšanas studijas visiem Vizuālās mākslas, Vizuāli plastiskās mākslas, Dizaina, Audio-vizuālās mediju mākslas un Mākslas zinātnes nodaļu audzēkņiem.

Vizuālās mākslas nodaļu vada profesore Ieva Krūmiņa.