Kreisā mala
Labā mala
Vides mākslas apakšnozare un katedra

Dibināšanas gads: 1961.

Vides mākslas programmas mērķis ir veidot studentos izpratni par telpu kā secīgu līmeņu informācijas nesēju, mediju ar iespējami individuālu redzējumu kā piedalīties mūsdienu sociālajos procesos, tādos kā sabiedrība, personība un vide. Studiju mērķis ir caur vizuāli plastisko mākslu un vides dizainu provocēt uz radoši kritisko domāšanu kā ārtelpas, tā iekštelpas kontekstā, tādējādi veicinot paša studenta personīgo atklāsmi ceļā uz savu profesionālo nišu izvēlētaja nozarē.

Noderīga informācija:
Personāls
Studentu darbi
Mācību priekšmeti
- Facebook

Katedras vadītājs:
asociētais profesors Kristians Brekte 

Katedras docētāji: 
- emeritētais profesors Jānis Andris Osis;
- asociētais profesors Oļegs Tillbergs;
- profesore Inguna Elere;
- asociētais profesors Juris Krūmiņš;
- docente Baiba Bogdane;
- docente Sandra Levāne;
- docents Martins Vizbulis;
- darbnīcas vadītājs Vladimirs Bekmanis;
- docents Henrijs Sinkevičs;
- laboratorijas vadītājs Imants Bērziņš.