Kreisā mala
Labā mala

HUMANITĀRO PRIEKŠMETU BLOKS. OBLIGĀTĀ DAĻA.
Rietumu mākslas vēsture
Latvijas mākslas vēsture
Kultūras vēsture
Dizaina vēsture
Intejera stili
Psiholoģija
Svešvaloda

VISPĀRĒJO MĀKSLAS PRIEKŠMETU BLOKS. OBLIGĀTĀ DAĻA.
Zīmēšana
Gleznošana
Veidošana

APAKŠNOZARES SPECIĀLO PRIEKŠMETU BLOKS. OBLIGĀTĀS IZVĒLES DAĻA.
Komozīcija / Ergonomika
Projektēšana
Vizuālā kompozīcija
Mēbeļu projektēšana / Darbs materiālā
Burtu mācība / Koloristika
Lietišķā grafika
Datorgrafika
Darbs materiālā
Tektonika
Eksperimentālā kompozīcija

VASARAS STUDIJU POSMS. OBLIGĀTĀ DAĻA.
Mākslas studijas plenērā
Jaunrade un Materiālu studijas

BAKALAURA DARBS. OBLIGĀTĀ DAĻA.
Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

IETEIKTIE BRĪVĀS IZVĒLES STUDIJU KURSI.
Filozofijas vēsture
Ikonogrāfija
Stilu teorija
Tuvo reģionu mākslas vēsture
Mediju māksla
Mēbeļu projektēšana / Darbs materiālā
Dizains materiālā
Vizuālā kompozīcija
Dizaingrafika
Mākslu studijas (Zīm / Glezn / Veid)
Anatomija