Kreisā mala
Labā mala
Modes mākslas apakšnozare un katedra

Dibināšanas gads: 1993.

Modes mākslas apakšnozares programmā ietilpst praktisko zināšanu un darba iemaņu apguve kā jaunu funkcionāli pielietojamu modes izstrādājumu izveidē, apgūstot gan tradicionālas, gan mūsdienīgas tērpu dizaina metodes, kā arī tērpa kā mākslas objekta izveide un studējošo dalība ikgadējā Akadēmijas rīkotā modes skatē ar attiecīgajā studiju gadā dažādu projektu ietvaros izstrādātajiem darbiem. Modes mākslas apakšnozarei ir savas darbnīcas.

Modes mākslas apakšnozares kompozīcijas obligātās izvēles studiju kursu uzdevumu saturā ietilpst:
1. Kompozīcijas uzdevumi - metodiski sakārtoti vingrinājumi ar pieaugošu sarežģītības pakāpi. Uzdevumu saturs ietver informāciju profesionālajai darbībai dažādās modes mākslas un dizaina jomās, sākot ar vienkāršiem sadzīves dizaina izstrādājumiem un beidzot ar "augstās modes" tēlu radīšanu. Studējošie apgūst darba iemaņas ar klasiskiem un moderniem projektēšanas darba paņēmieniem, tajā skaitā ar grafiskajām un telpiskajām datorprogrammām.
2. Praktiskai izstrādāšanai materiālā paredzēti studiju uzdevumi - šo praktisko studiju gaitā tiek izstrādāti modes tērpu un aksesuāru modeļi un tērpi, kā rezultātā studenti tiek iepazīstināti ar dabīgajiem un mākslīgajiem audumiem un to apstrādes paņēmieniem.
3. Teorētiskā daļa - studenti apgūst modes apakšnozares pamatus, strukturālos principus un modes mākslinieka kvalifikācijai nepieciešamās teorētiskās disciplīnas: materiālu tehnoloģiju, tērpa dizaina veidošanas principus un izstrādājumu funkcionālo analīzi, ar tērpu praktisko izstrādi saistītos priekšmetus - piegriešana, šūšana, adīšana u.c.
4. Speciālie mākslas priekšmeti - formas, krāsas un telpas izjūtu attīstīšanai studenti apgūst plaknes (2D) un telpas (3D) organizācijas principus, mācās zīmēšanu, gleznošanu, formveidi, grafikas tehnikas, krāsu mācību un speciālo zīmēšanu.

Noderīga informācija:
- Personāls
- Galerija
- Mācību priekšmeti

Katedras vadītājs:
profesors Aigars Bikše

Katedras docētāji:
- docente Inta Amoliņa;
- docents Artis Štamgūts;
- docente Edīte Parute;
- docente Māra Binde;
- docente Agnese Narņicka;
- pasniedzējs Mārtiņš Grauds;
- pasniedzēja Sarmīte Jēgere;
- pasniedzēja Ausma Viļumsone;
- pasniedzēja Santa Zariņa.

Katedras kontaktinformācija:
Tel.: +371 67324090
E-pasts: mode@lma.lv

Sadarbības partneri: