Kreisā mala
Labā mala
HUMANITĀRO PRIEKŠMETU BLOKS. OBLIGĀTĀ DAĻA.
Rietumu mākslas vēsture
Latvijas mākslas vēsture
Kultūras vēsture
Seno laiku tērpu vēsture
Vēsturiskie modes stili
Modes socioloģija
Psiholoģija
Svešvaloda

VISPĀRĒJO MĀKSLAS PRIEKŠMETU BLOKS. OBLIGĀTĀ DAĻA.
Zīmēšana
Gleznošana

APAKŠNOZARES SPECIĀLO PRIEKŠMETU BLOKS. OBLIGĀTĀS IZVĒLES DAĻA.
Kompozīcija
Darbs materiālā
Specskicēšana
Šūšanas tehnoloģija
Apģērbu dizains/ mulāža
Datorkonstruēšana
Audumu dizains
Audumu dizaina miksētās tehnikas
Dizaina kolekcijas plānošana
Dizaina produkta izstrāde
Modes ilustrācija
Datorgrafika
Anatomija

VASARAS STUDIJU POSMS. OBLIGĀTĀ DAĻA.
Mākslas studijas plenērā
Jaunrade un Materiālu studijas

BAKALAURA DARBS. OBLIGĀTĀ DAĻA.
Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

IETEIKTIE BRĪVĀS IZVĒLES STUDIJU KURSI.
Filozofijas vēsture
Ikonogrāfija
Stilu teorija
Aksesuāru dizains
Mašīnizšūšana