Kreisā mala
Labā mala
PAR LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJU

Latvijas Mākslas akadēmija ir universitātes tipa augstskola, kas piedāvā iegūt augstāko mākslas izglītību.

Mākslas akadēmija piedāvā studijas piecās nodaļās, kuru pārziņā ir kopā 15 dažādas apakšnozares:

Vizuālās mākslas nodaļa:
Glezniecības apakšnozare
Grafikas apakšnozare
Tekstilmākslas apakšnozare


Vizuāli plastiskās mākslas nodaļa:
Tēlniecības apakšnozare
Keramikas apakšnozare
Stikla mākslas apakšnozare

Dizaina nodaļa:
Funkcionālā dizaina apakšnozare
Metāla dizaina apakšnozare
Vides mākslas apakšnozare
Modes mākslas apakšnozare

Audio-vizuālās mediju mākslas nodaļa:
Vizuālās komunikācijas apakšnozare
Apakšnozare „Kustība. Attēls. Skaņa”
Scenogrāfijas apakšnozare

Mākslas zinātnes nodaļa:
Mākslas vēstures un teorojas apakšnozare
Restaurācijas apakšnozare

Studējot Latvijas Mākslas akadēmijā, var iegūt šādus akadēmiskās izglītības grādus:
Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslā (studiju ilgums - 4 gadi)
Humanitāro zinātņu maģistrs mākslā (studiju ilgums - 2 gadi)
Mākslas doktors (studiju ilgums - 3 gadi)

Līdzās studijām Rīgā Latvijas Mākslas akadēmija īsteno akadēmiskās bakalaura augstākās izglītības programmas „MĀKSLA” studijas arī Latgales filiālē Rēzeknē. Filiālē tiek piedāvātas studijas vizuālās mākslas un vizuāli plastiskās mākslas nozarēs – glezniecības, grafikas, tekstilmākslas un tēlniecības apakšnozarēs.

Nodaļu pasniedzēji apvienoti apakšnozarēm atbilstošās katedrās, kurās norit studiju metodiskais un radošais mākslinieku un pētnieku darbs. Nodaļas un katedras vada vēlēti akadēmijas profesori - radoši aktīvi mākslinieki un mākslas zinātnieki.

Studijas Latvijas Mākslas akadēmijā šobrīd notiek tikai valsts apmaksātās budžeta vietās.

Latvijas Mākslas akadēmijas studiju virziens „MĀKSLAS” 2013. gadā tika akreditēts uz maksimālo termiņu - līdz 2019. gada 23. maijam.