Kreisā mala
Labā mala
MĀKSLAS VĒSTURES UN TEORIJA. OBLIGĀTĀ DAĻA.
Rietumu mākslas vēsture

Seno laiku māksla
Antīkā māksla
Viduslaiku māksla
Renesanses māksla
Baroka māksla
19. gadsimta māksla
20. gadsimta māksla
Ievads Tālo Austrumu mākslā
Latvijas mākslas vēsture
20. gs. Latvijas arhitektūras vēsture

Tuvo reģionu mākslas vēsture
Senkrievu un Krievijas māksla
Baltijas un tuvo reģionu māksla
20. gs. Austrumeiropas māksla
Lietišķi dekoratīvās mākslas vēsture
Fotogrāfijas vēsture
Ikonogrāfija
Stilu teorija
Glezniecības tehnoloģija
Grafikas tehnikas
Zīmējums, krāsa, kompozīcija vizuālajās mākslās

MĀKSLAS ZINĀTNES VĒSTURES UN TEORIJA. OBLIGĀTĀ DAĻA.
Ievads mākslas zinātnē
Mākslas zinātnes vēsture
Kultūras pieminekļu aizsardzība
Muzeju mācība
Ievads mākslas pedagoģijā un metodikā
Mākslas un izstāžu menedžments

KULTŪRAS VĒSTURE UN TEORIJA. OBLIGĀTĀ DAĻA.
Ievads estētikā
Kultūras vēsture
Latvijas etnogrāfijas vēsture
Personības psiholoģija
Pedagoģiskā psiholoģija
Filozofijas vēsture
19. - 20. gs. Rietumeiropas un Amerikas filozofija
Politiskās vēstures problemātika Latvijā
Seno laiku vēsture
Viduslaiku vēsture
Jauno laiku vēsture
20. gadsimta vēsture
Komunikāciju teorija un prakse
Svešvaloda

VASARAS STUDIJU POSMS. OBLIGĀTĀ DAĻA.
Muzeju prakse
Arhīvu mācības prakse un teorija
Specialitātes studijas (prakse)

BAKALAURA DARBS. OBLIGĀTĀ DAĻA.
Valsts eksāmens apakšnozarē
Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

BRĪVĀS IZVĒLES STUDIJU KURSI.
Laikmetīgās mākslas parādības Eiropā un ASV
Gleznošanas plenērs