Kreisā mala
Labā mala
Rezultātu paziņošana un līgumu slēgšana par studijām bakalaura programmā
UZŅEMŠANAS REZULTĀTU PAZIŅOŠANA
2017. gada 25. jūlijā plkst. 14.00 LMA pie ziņojumu dēļa un plkst. 14.00 šeit, LMA mājaslapā.
Reflektantiem, kuri būs izturējuši konkursu studijām par valsts budžeta līdzekļiem  LMA BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMĀ „MĀKSLA”, obligāti jānoslēdz STUDIJU LĪGUMS !

Lasīt vairāk ...
Uzņemšanas rezultāti 2017. /2018. studiju gadā
Zināmi Latvijas Mākslas akadēmijas uzņemšanas rezultāti bakalaura, maģistra un doktora programmu reflektantiem. Aicinām reflektantus paturēt prātā savu reģistrācijas numuru, jo rezultāti publicēti izmantojot tieši šo numuru (personas dati sarakstos nav redzami). Apsveicam topošos studentus ar labajiem rezultātiem iestājpārbaudījumos! Tie, kuri nav izturējuši konkursu, nebēdājiet - esat guvuši lielu pieredzi iestājpārbaudījumos un pēc gada droši varat mēģināt vēlreiz, un šoreiz - ar panākumiem!
Lasīt vairāk ...
Rezultātu paziņošana un līgumu slēgšana par studijām maģistra programmā
2017. gada 25. jūlijā plkst. 14.00 LMA pie ziņojumu dēļa un plkst. 14.00 LMA mājaslapā.
Reflektantiem, kuri būs izturējuši konkursu studijām par valsts budžeta līdzekļiem  LMA MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀ „MĀKSLA”, obligāti jānoslēdz STUDIJU LĪGUMS!
Studiju līgumu slēgšana
Maģistrantūrā (22. telpā):
2017. gada 27. jūlijā no plkst. 14.00 līdz 18.00
2017. gada 28. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 15.00
Slēdzot Studiju līgumu, obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas identifikācijas karte)!
Rezultātu paziņošana un līgumu slēgšana par studijām doktora programmā
UZŅEMŠANAS REZULTĀTU PAZIŅOŠANA
2017. gada 25. jūlijā plkst. 14.00 LMA pie ziņojumu dēļa un plkst. 14.00 LMA mājaslapā.
Reflektantiem, kuri būs izturējuši konkursu studijām par valsts budžeta līdzekļiem  LMA DOKTORA STUDIJU PROGRAMMĀ „MĀKSLA” 51211, obligāti jānoslēdz STUDIJU LĪGUMS !
Lasīt vairāk ...
Karnevāla komanda aicina uz tikšanos visus iesaistīties gribētājus! (0 komentāri)
Karnevāla komanda aicina uz tikšanos visus tā organizēšanā iesaistīties gribētājus - dekoratorus, video un audio māksliniekus, scenogrāfus, perfomances māksliniekus, dejotājus, vienkārši ziņkārīgos, bāgātos un dāsnos, izejmateriālu devējus, čaklās rokas, pētniekus...Rītdien, 12.janvārī 1.stāva zālē visas dienas garumā no pl. 12:00 - 22:00 varēsi nākt un uzzināt visu par un ap š.g. topošo karnevālu BALTAIS CAURUMS, kurš notiks teju pēc mēneša - 16. februārī. Nāc sev piemērotā laikā, uzzini esošās dekorāciju ieceres, telpu tematikas, soļus kā iesaistīties, brīvās zonas, kur vari izpausties, kādus materiālus vari ziedot un sākt krāt. 
Lasīt vairāk ...
Informācija Mākslas akadēmijas studentiem par darbu pieteikšanu jau 15. "Jarmarkai" (1 komentāri)
Mākslas akadēmijas studenti, esat laipni aicināti iesniegt savus darbus:
• Darbu pieteikumu anketu vēlams nosūtīt līdz š.g. 10. decembrim (24:00);
• Anketa par iesniedzamajiem darbiem aizpildāma tiešsaistes režīmā: http://jarmarka.kimija.lv/form.php
vai lejupielādējot pieteikuma anketu, kas jānosūta uz e-pasta adresi: jarmarka@jarmarka.org;

Lasīt vairāk ...
Svarīga informācija kursantiem par nodarbībām decmbrī! (0 komentāri)
Decembrī kursos nodarbības notiks: pirmajā nedēļā (4., 5., 6., 7. decembrī) un trešajā nedēļā (18., 19., 20. decembrī).
Nodarbības nenotiks: nedēļā no 11. decembra sakarā ar studentu mācību darbu rudens semestra noslēguma skatēm.
Decembra mēneša mācību maksa – puse no mēneša maksas.

Lasīt vairāk ...
Bakalaura programmas 1. kursa studentiem 29. novembrī nenotiks lekcija pie Arvīda Drīzuļa!
Rīt, 29. novembrī, nenotiks lekcijas (8.45) pie pasniedzēja Arvīda Drīzuļa!
8. decembrī norisināsies VI maģistrantu konference (0 komentāri)
2017. gada 8. decembrī notiks Latvijas Mākslas akadēmijas VI maģistrantu zinātniskā konference, kuru organizē LMA Mākslas zinātnes katedra. Konference norisināsies LMA 10. telpā no plkst. 10.00. Laipni aicināti visi interesenti! Ieeja bezmaksas.

Lasīt vairāk ...
15. novembrī nenotiek dažas lekcijas (0 komentāri)
15. novembrī nenotiks šādas lekcijas: prof. I.Austera lekcija MAĢISTRA programmas studentiem Daiļrades uztveres psiholoģija plkst.12.10 un BAKALAURA programmas studentiem Psiholoģija  plkst. 14.40.
18. un 19. novembrī Akadēmijas telpas būs slēgtas! (0 komentāri)
Studentiem atļaujas strādāšanai Akadēmijas telpās tiks izsniegtas tikai brīvdienai – pirmdienai  - 20.11.2017.
5. oktobrī nenotiks Mākslas izglītības aktualitātes (0 komentāri)
Nodarbība Mākslas izglītības aktualitātes maģistrantūras 2. kursam šodien nenotiks. Uzdevuma aprakstu pasniedzēja Ilze Vītola nosūtīs e-pastā.
17. oktobrī nenotiks Rietumu mākslas vēstures lekcijas (0 komentāri)
17. oktobrī NENOTIKS RIETUMU MĀKSLAS VĒSTURES lekcijas pie prof. SILVIJAS GROSAS Glezniecības, Grafikas, Tekstilmākslas, Tēlniecības, Stikla mākslas, Keramikas un Restaurācijas 1. kursam (16:20 – 17:55 19. telpa).
Aicinājums uz Roja Branda lekciju "Neharmoniskā harmonija: Māksla konfliktu laikā" (1 komentāri)
Lekcija NEHARMONISKĀ HARMONIJA: MĀKSLA KONFLIKTU LAIKĀ (izstādes “Sapņi un drāmas. Mūsdienu Izraēlas enerģija” kontekstā) notiks 6. oktobrī plkst.11:00 Latvijas Mākslas akadēmijas K2 auditorijā.

Lasīt vairāk ...
Uzmanību! Trešdien, 4. oktobrī, nenotiks Daiļrades uztveres psiholoģija un Psiholoģija (0 komentāri)
Trešdien, 4. oktobrī, nenotiks prof. I.Austera lekcija MAĢISTRA programmas studentiem Daiļrades uztveres psiholoģija plkst.12.10 un BAKALAURA programmas studentiem Psiholoģija plkst.14.40.
Stipendiju piešķiršana Latvijas Mākslas akadēmijā (13 komentāri)
Šeit pieejams Nolikums par stipendiju piešķiršanu Latvijas Mākslas akadēmijā, kā arī iesnieguma formas stipendijas saņemšanai - iesniegums stipendijas saņemšanai, iesniegums vienreizējās stipendijas saņemšanai un iesniegums stipendijas saņemšanai grūtniecības atvaļinājuma laikā.
Lasīt vairāk ...
Izvēles kurss „Tuvo reģionu māksla“ (0 komentāri)
Visu nodaļu bakalaura programmas studenti aicināti apmeklēt doc. Aigas Dzalbes kursu „Tuvo reģionu māksla“(2 kredītpunkti semestrī). Kursā sniegts ieskats kaimiņu zemju (Igaunijas, Lietuvas, Krievijas u.c.) mākslas vēsturē un jaunākajās parādībās, uzsverot ne tikai reģionālo un vēsturisko, bet arī māksliniecisko interešu kopību ar Latviju. Lekcijas notiks pirmdienās plkst. 16.20 19. telpā, sākot ar 18.09. Pieteikšanās kursam un sīkāka informācija, rakstot epastā aiga.dzalbe@lma.lv vai 1. nodarbības sākumā.
Izvēles kurss maģistra programmai “Eksperimentālas metodes mākslas pedagoģijā" (0 komentāri)
Studiju kurss sagatavos studentus praktisku vizuālās mākslas nodarbību orga-nizēšanai un vadīšanai dažādu vecumu bērniem un pusaudžiem neformālos apstākļos. Mākslas pedagoģijas kursa nodarbības notiks Mākslas izglītības centrā „TRĪS KRĀSAS”, Miera ielā 33 (no oktobra - Miera ielā 15/3), elastīgi plānojot katram studentam ērtu laiku studiju kursa apguvei.
Lasīt vairāk ...
Brīvās izvēles studiju kursi bakalaura studiju programmas studentiem (0 komentāri)
Studējošajam ir arī tiesības reģistrēt un iekļaut sekmju izrakstā studiju rezultātus, kas studiju laikā iegūti citās LMA bakalaura programmas apakšnozarēs, atbilstoši to programmu kredītpunktiem, kā arī citās augstskolās Latvijā vai ārzemēs.
Latvijas Mākslas akadēmijai ir noslēgti sadarbības līgumi ar Latvijas Kultūras akadēmiju un J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju.
Lasīt vairāk ...
Notiek ievadlekcijas-konsultācijas bakalaura darba teorētiskās daļas izstrādei (0 komentāri)
Katru ceturtdienu plkst. 16:20 10. telpā  notiek doc. Aigas Dzalbes IEVADLEKCIJAS- KONSULTĀCIJAS bakalaura darba teorētiskās daļas izstrādei. 
Studiju grāmatiņu izņemšana un sesijas kārtošanas noteikumi (0 komentāri)
Lai Jums nerastos problēmas ar atzīmju ierakstiem, LŪGUMS – izņemt STUDIJU  GRĀMATIŅAS STUDIJU  DAĻĀ (9. telpā) no 18. aprīļa līdz 24. aprīlim,  jo  no 24. aprīļa sākas 2016./2017. studiju gada 2. semestra (pavasara) SKATES UN EKSĀMENU SESIJA. Pēc sesijas (līdz 2017. gada 23. maijam) STUDIJU GRĀMATIŅAS bakalaura programmas studentiem obligāti jāiesniedz Studiju daļā! Zemāk atradīsiet arī pavasara sesijas kārtošanas noteikumus.
Lasīt vairāk ...
Informācija par Latvijas Mākslas akadēmijas darba laikiem skašu nedēļā (0 komentāri)
Lai sekmīgi sagatavotos 2016./2017. studiju gada pavasara (otrā) semestra skatēm, ar Latvijas Mākslas akadēmijas rektora 2017. gada 18. aprīļa rīkojumu Nr. 01-6/ 137 - s LMA studējošajiem tiek atļauts no š. g. 21. aprīļa līdz 27. aprīlim  atrasties Akadēmijas telpās no plkst. 7.30  līdz  plkst. 24.00 (līdz plkst. 24.00 jāatstāj Akadēmijas telpas), stingri ievērojot  darba drošības un iekšējās kārtības noteikumus, kā arī noteikto darba laiku. Atrašanos Akadēmijas telpās obligāti jāsaskaņo ar katedru vadītājiem, darbnīcu, laboratoriju vadītājiem un katedru asistentiem vai metodiķiem.
Aicinājums pieteikties vasaras praksēm (0 komentāri)
VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS, DIZAINA, AUDIOVIZUĀLĀS MĒDIJU MĀKSLAS UN MĀKSLAS ZINĀTNES APAKŠNOZARES 1.kurss
IKŠĶILĒ („Kugas namā”, Jāņa Kugas ielā 11)
30 vietas
29. maijs - 21. jūnijs
Pieteikšanās termiņš 19.maijs (pierakstīties var sarakstā LMA 1.stāvā pie studiju ziņojuma dēļa).
Autobuss no LMA pagalma 29.maijā plkst.11.00

Lasīt vairāk ...
Iespēja nokārtot eksāmenu pie prof. Andra Rubeņa (0 komentāri)
Uzmanību bakalaura un maģistra studenti! Gadījumā, ja kaut kāda iemesla dēļ nav bijis iespējams nokārtot pārbaudījumus pie prof. Andra Rubeņa (Kultūras vēsturē un Filosofijas vēsturē), tad iespēja nokārtot eksāmenus būs 2017. gada 17. maijā plkst. 11.00 LMA 10. auditorijā!

Lasīt vairāk ...
Iespēja nokārtot eksāmenu Latvijas mākslas vēsturē (0 komentāri)
UZMANĪBU, BAKALAURA PROGRAMMAS 2. kursa studenti! Gadījumā, ja nav nokārtots eksāmens (sesijas pagarinājums u.c. iemesli) pie doc. Riharda Pētersona Latvijas mākslas vēsturē [BA 2. kurss], tad to būs iespējams nokārtot 2017. gada 25. maijā plkst. 12.00 LMA 18. auditorijā! Referāti jāiesniedz 23. maijā līdz plkst. 16.00 5. telpā.

Lasīt vairāk ...
2016./2017. studiju gada 2. semestra skates (2 komentāri)
Laika gaitā skašu grafikā var rasties izmaiņas, tādēļ lūdzam Jūs sekot līdzi jaunumiem (labotā informācija tiks iekrāsota ar dzeltenu).
Lasīt vairāk ...
2016./2017. studiju gada pavasara sesijas plāns (6 komentāri)
2016./2017. studiju gada pavasara sesijas plāns Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures un teorijas apakšnozares bakalaura programmā studējošajiem. Sesijas plānā iespējami papildinājumi un precizējumi, tādēļ lūdzam sekot līdzi jaunumiem! 
Lasīt vairāk ...
Izvēles kurss "Mākslas pedagoģija kultūrvidē" (C daļa, 2 kp) (0 komentāri)
Studiju kurss sagatavos studentus praktisku vizuālās mākslas nodarbību orga-nizēšanai un vadīšanai dažādu vecumu bērniem un pusaudžiem neformālos apstākļos.
Lasīt vairāk ...
10. maijā LMA notiks tikšanās ar mākslas zinātnieci Lauru Plūmiņu (0 komentāri)
Mākslas zinātnes katedra organizē tikšanos ar mākslas zinātnieci Lauru Plūmiņu, par ERASMUS prakses pieredzi - Florences pilsētas UNESCO birojā
(itàliski: UFFICIO UNESCO DEL COMUNE DI FIRENZE, angliski: UNESCO OFFICE OF THE MUNICIPALITY OF FLORENCE). Tikšanās notiks 10. maijā plkst.15:00 (10. telpā).
Informācija 4. kursa studentiem par bakalaura darba iesniegšanas termiņiem un noteikumiem (0 komentāri)
2016./2017. studiju gadā BAKALAURA programmas diplomdarbu TEORĒTISKĀS DAĻAS Studiju daļā ir jāiesniedz 5 darba dienas pirms darbu aizstāvēšanas, tātad:
Lasīt vairāk ...
Kursa “KULTŪRAS KRUSTPUNKTI 17.- 18.GS.” klausītājiem (0 komentāri)
2016. gada aprīlī notiks sekojošas Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Dr.art., prof. Lolitas Fūrmanes lekcijas:

Lasīt vairāk ...
Diplomdarbu vāki LMA (0 komentāri)
Diplomdarbu vāki ar skrūvēm (ērti salikt, nomainīt un papildināt mājas apstākļos).
Bakalaura (pelēks audums) un Maģistra (melns audums).
Aizpildi šo anketu: www.visidati.lv/aptauja/1279289480

Lasīt vairāk ...
LMA Keramikas nodaļā viesosies māksliniece no Portugāles
30. maijā, pl. 13.00 notiks Politechnical Institute of Leiria pasniedzējas Carla Maria d’Abreu Lobo Ferreira vieslekcija LMA Keramikas katedrā, kuras pamattēma ir "Flīžu dizains kā pilsētvides elements".
Programmā vēl:
- Perception as a key factor in tiles design;
- Urban Mapping and Spatial Orientation trough Colour, Light and Reflection of Ceramic Claddings;
- Dissemination of Portuguese tiles, as features of national identity, visual expression, and as a characterizing element of the urban fabric.
Aicināti visi interesenti!
Trešdien notiks Hantera koledžas Mākslas nodaļas profesora Džoela Karreiro vieslekcija (0 komentāri)
Būsiet laipni gaidīti uz amerikāņu mākslinieka Džoela Kareiro (Joel Carreiro) vieslekciju par Huntera koledžu (Hunter College) Ņujorkā, tās maģistra programmu mākslās un paša mākslinieka daiļradi. Lekcijas beigās notiks mākslinieka glezniecības tehnikas paraugdemonstrējumi. Jāatzīmē, ka Latvijas Mākslas akadēmija plāno sadarbību ar Huntera koledžu programmas Erasmus+ ietvaros 2018. gadā. Lekcija notiks trešdien, 12.aprīlī, plkst. 12:10 LMA korpusā. Lūdzam apstiprināt savu dalību līdz otrdienai, 11.aprīlim, rakstot uz welcome@lma.lv.

Lasīt vairāk ...
Parādnieku skate gleznošanā un zīmēšanā notiks 18. maijā! (0 komentāri)
Pēcskate gleznošanā un zīmēšanā studiju parādniekiem notiks ceturtdien, 18.maijā, LMA 2.stāva gaitenī un foajē plkst. 11.00. Studentiem, kuriem nav ar rektora rīkojumu piešķirts sesijas pagarinājums, tas ir maksas pakalpojums (€ 14,- ).
4. maijā LMA ēka būs slēgta!
Studentiem, kuri organizē un piedalās Baltā galdauta svētkos, ieeja Akadēmijā no pagalma. Š. g. 5., 6. un 7. maijā studējošie Akadēmijā drīkstēs uzturēties tikai ar individuālajām atļaujām. Lūgums atbrīvot LMA pagalmu no automašīnām jau 03.05.2017. vakarā pēc plkst. 19.00! Ceturtdien, 04.05.2017., LMA pagalmā nebūs iespējams novietot automašīnas! Aicinām pievienoties 4. maija svinībām! Vairāk informācijas šeit.
Gleznotāja Valdemāra Tones stipendijas laureātu paziņošana notiks ceturtdien LMA BA un MA izlaidumu laikā! (0 komentāri)
Valdemāra Tones stipendijas mērķis ir veicināt mākslas izglītību Latvijā. Stipendiju piešķir talantīgiem, sekmīgiem Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura, maģistrantūras, doktorantūras programmas studentiem mācību braucienam uz ārvalstīm profesionālās kvalifikācijas celšanai. Stipendijas apmērs EUR 2000 (pirms nodokļu nomaksas). Vairāk par stipendiju šeit.
Lasīt vairāk ...
Akadēmijas pieejamība Lieldienu laikā (0 komentāri)
Akadēmija 14., 15. un 16. aprīlī būs slēgta un strādāšanas atļaujas studējošajiem netiks izsniegtas! Pirmdien, 17. aprīlī,  studenti drīkstēs atrasties akadēmijas telpās līdz 23.00. Atrašanās akadēmijas darbnīcās vai nodarbību telpās jāsaskaņo ar attiecīgas katedras vadītāju vai darbnīcas vadītāju! Studentiem stingri jāievēro darba drošības un iekšējās kārtības noteikumus!
Notiks papildlekcijas Rietumu mākslas vēsturē pie profesores Silvijas Grosas (0 komentāri)
Glezniecības, Grafikas, Tekstilmākslas, Tēlniecības, Stikla mākslas, Keramikas un Restaurācijas apakšnozaru 1. kursam papildlekcijas notiks: 11. aprīlī un 18. aprīlī plkst.18:00 (10. telpā) .
Aicinājums piedalīties Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēku fasāžu gleznojumu un apdares izstrādē (0 komentāri)
Latvijas Mākslas akadēmija sadarbībā ar Rīgas domes Īpašuma departamentu organizē projektu – Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēku fasāžu gleznojumu un apdares izstrāde. Projektā piedalīties aicināti visi LMA studenti sākot ar 2.kursu. Bērnudārzu fasādes elektroniski var iegūt saitē - https://failiem.lv/u/z36tkkjn vai pie Māras Ādiņas (LMA 45.kab.).

Lasīt vairāk ...
Iespēja apmeklēt izvēles kursus Latvijas Kultūras akadēmijā (0 komentāri)
2016./2017. studiju gada pavasara semestrī ikvienam Latvijas un ārvalstu augstākās izglītības iestādes studentam vai interesentam ar pabeigtu vidējo izglītību ir iespēja pieteikties atsevišķu studiju kursu apguvei Latvijas Kultūras akadēmijā. Pieteikties aicināts ikviens, kurš vēlas papildināt savas zināšanas un profesionālo kvalifikāciju, apgūstot kursus dažādās valodās Latvijas un ārvalstu pasniedzēju vadībā.
Ar izvēles kursu sarakstu iepazīties un to lejuplādēt iespējams šeit un šeit.
2016./2017. studiju gada plāns (0 komentāri)
Rudens semestris ilgs no 2016. gada 29. augusta līdz 2017. gada 13. janvārim.
Lekcijas, nodarbības, starpskates: no 29. augusta līdz 2. decembrim.
Rudens semestra sesija (skates, eksāmeni): no 5. decembra līdz 17. decembrim.
Brīvlaiks: no 18. decembra līdz 1. janvārim.
Rudens semestra sesija (eksāmeni): no 2. janvāra līdz 13. janvārim.

Pavasara-vasaras semestris ilgs no 2017. gada 16. janvāra līdz 16. jūnijam.
Lekcijas, nodarbības, starpskates: no 16. janvāra līdz 21. aprīlim.
Pavasara semestra sesija (skates, eksāmeni): no 24. aprīļa līdz 19. maijam.
Vasaras studiju posms: no 22. maija līdz 16. jūnijam.

Bakalaura programmas diplomdarbu aizstāvēšana: no 2017. gada 29. maija līdz 2. jūnijam.
Maģistra programmas diplomdarbu aizstāvēšana: no 2017. gada 5. jūnija līdz 9. jūnijam.


Ar pilnu 2016./2017. studiju gada plānu varat iepazīties, lejupielādējot zemāk redzamo failu (PDF dokuments):
Lasīt vairāk ...
Bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu 2016./2017. studiju gada 2. semestra lekciju saraksti (1 komentāri)
Publicēti 2016./2017. studiju gada 2. semestra lekciju saraksti bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu studentiem. Divu nedēļu laikā lekciju saraksti var tikt precizēti un papildināti (izmaiņas tiks izceltas ar dzeltenu krāsu).  Lūdzam sekot līdzi jaunumiem!
Plāns publicēts š. g. 11. janvārī.

Lekciju grafikus iespējams lejupielādēt šeit (PDF dokuments):
Lasīt vairāk ...
Svarīga informācija par 1. septembri! (0 komentāri)
1.septembrī LMA aulā notiks SVINĪGAIS AKTS, uzsākot jauno studiju gadu - plkst. 13:00 bakalaura programmas studentiem un plkst. 14:30 maģistra un doktora programmu studentiem!

Lasīt vairāk ...
2015./2016. studiju gada pavasara sesijas plāns (1 komentāri)
Lasot tālāk, atradīsiet 2015./2016. studiju gada pavasara sesijas plānu Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra programmā studējošajiem. Sesijas plānā iespējami papildinājumi un precizējumi, tādēļ lūdzam sekot līdzi jaunumiem! 
Lasīt vairāk ...
Skašu grafiks 2015./2016. studiju gada 2. semestrim un noteikumi sesijas kārtošanai (0 komentāri)
Publicēts skašu grafika projekts 2015./2016. studiju gada 2. semestrim un noteikumi sesijas kārtošanai. Lūdzam ņemt vērā, ka grafikā iespējami labojumi un precizējumi, tādēļ sekojiet līdzi jaunumiem! Visa labotā informācija tiks īpaši izcelta.
Lasīt vairāk ...
Kursa “KULTŪRAS KRUSTPUNKTI 17.-18.GS.” klausītājiem (0 komentāri)
2016. gada 11. martā plkst. 12.10 – 13.45 notiks Latvijas Kultūras akadēmijas Dr.art., asoc. prof. Zanes Šiliņas lekcija: "Daudzkrāsainais laikmets: Eiropas literatūra 17.gs.-18.gs. sākumā".
Programmas ERASMUS+ studiju stipendiju konkursa rezultāti 2016./2017. studiju gadam (1 komentāri)
Latvijas Mākslas akadēmijas programmas "Erasmus+" studiju stipendiju konkursā 2016./2017. studiju gadam tika iesniegti 75 studentu pieteikumi studijām LMA partneraugstskolās, vērtēšanas komisijā tika atbalstīti 46 pieteikumi. 
Lasīt vairāk ...
Skašu grafiks 2015./2016. studiju gada 2. semestrim (0 komentāri)
Publicēts skašu grafika projekts 2015./2016. studiju gada 2. semestrim. Lūdzam ņemt vērā, ka grafikā iespējami labojumi un precizējumi, tādēļ sekojiet līdzi jaunumiem! Visa labotā informācija tiks īpaši izcelta.
Lasīt vairāk ...
Bergenas Mākslas un dizaina akadēmijas mācībspēku meistardarbnīcas LMA (0 komentāri)
No 2016. gada 29. februāra līdz 4. martam Latvijas Mākslas akadēmijā notiks digitālās aušanas, drukas, krāsošanas darbnīcas, kuras vadīs Bergenas Mākslas un dizaina akadēmijas mācībspēki – Lise Finne (Lise Finne) un Jons Petersens (Jon Pettersen). Darbnīca paredzēta Tekstilmākslas apakšnozares studentiem.
Lasīt vairāk ...
2015./2016. studiju gada 2. semestra lekciju saraksti MAĢISTRA programmas studentiem (0 komentāri)
Lasot tālāk, atradīsiet 2015./2016. studiju gada 2. semestra lekciju sarakstus maģistra programmas studentiem. Lūdzam ņemt vērā, ka semestra pirmo divu nedēļu laikā sarakstos iespējami precizējumi un labojumi, tādēļ aicinām sekot līdzi jaunumiem! Precizētā informācija tiks īpaši izcelta.
Lasīt vairāk ...
2015./2016. studiju gada 2. semestra lekciju saraksti BAKALAURA programmas studentiem (8 komentāri)
Lasot tālāk, atradīsiet 2015./2016. studiju gada 2. semestra lekciju sarakstus bakalaura programmas studentiem. Lūdzam ņemt vērā, ka semestra pirmo divu nedēļu laikā sarakstos iespējami precizējumi un labojumi, tādēļ aicinām sekot līdzi jaunumiem! Precizētā informācija tiks īpaši izcelta.
Lasīt vairāk ...
22. martā nenotiks lekcijas pie profesora I.Austera! (0 komentāri)
Trešdien, 22. martā, NENOTIKS prof. I.Austera lekcijas -  Psiholoģija  plkst. 14.40 un Pedagoģiskā psiholoģija plkst. 16.20! (Lekcijas nenotiek pasniedzēja komandējuma dēļ. Lekcijas tiks nolasītas skašu nedēļā.)
Iespēja 24. martā apmeklēt Imanta Lancmaņa lekciju! (0 komentāri)
24. martā plkst. 12.10 10. telpā notiks Rundāles pils direktora Imanta Lancmaņa lekcija „Antiklasiskās idejas Eiropas ornamentikā: manierisms” priekšmeta „Kultūras konteksti” ietvaros. Aicināti visi interesenti! Lūgums iepriekš apstiprināt ierašanos, rakstot uz e-pastu antra.priede@lma.lv.
Sakarā ar ikgadējo Akadēmijas karnevālu būs izmaiņas studiju darbā! (0 komentāri)
CETURTDIEN, 16. februārī lekcijas NOTIEK:
✓ 10., 16., 18., 21. telpā saskaņā ar lekciju sarakstu!
✓ Pārējās lekciju un nodarbību telpās visas lekcijas NOTIEK
saskaņā ar lekciju sarakstu , arī 4. stāvā – zīmēšanas nodarbības.
CETURTDIEN, 16. februārī no plkst. 14.00 lekcijas un nodarbības
TIEK ATCELTAS - NENOTIEK:
✓ 1. stāvā 11., 19. telpā (Tēlniecības un Mākslas zinātnes apakšnozares telpās - tiks iekārtotas garderobes )
✓ 13., 15. telpā (veidošanas darbu noliktava )
✓2. stāvā 25., 29., 31. un 33. telpā (telpas tiks dekorētas)
✓3. stāvā 38. un 44. telpā (telpas tiks dekorētas)
Akadēmijas 2. un 3. stāvā nodarbības NENOTIEK tajās telpās,
kuras ir saskaņotas ar pasākuma organizētājiem un attiecīgajām
katedrām (par konkrētajām telpām karnevāla organizētāji vienosies ar
apakšnozaru vadītājiem; informācija - Rebeka Anna Kalniņa 22010141)
Lasīt vairāk ...
Svarīga informācija! Rīt nenotiks Latvijas mākslas lekcijas pie asoc. prof. K.Ogles (0 komentāri)
9. septembrī nenotiks Latvijas mākslas lekcijas pie asoc. prof. K.Ogles!
Iestājpārbaudījumu grafiks 2015 (2 komentāri)
Saskaņots iestājpārbaudījumu grafiks – IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU DATUMI un LAIKI – reflektantiem, kas plāno studijas uzsākt bakalaura programmā 2015./2016. studiju gadā. 
Lasīt vairāk ...
Svarīga informācija! 20. septembrī NENOTIKS Rietumu mākslas vēstures lekcijas pie prof. Silvijas Grosas.
20. septembrī NENOTIKS
Rietumu mākslas vēstures lekcijas pie prof. Silvijas Grosas.
2015./2016. studiju gada plāns (5 komentāri)
Informācija studējošajiem par 2015./2016. studiju gada plānu.
Lasīt vairāk ...
Uzņemšanas noteikumi Latvijas Mākslas akadēmijā (7 komentāri)
LMA Senātā ir apstiprināti Latvijas Mākslas akadēmijas Uzņemšanas noteikumi 2016./2017. studiju gadam. Uzņemšanas noteikumos atrodama noderīga informācija par priekšnoteikumiem studiju uzsākšanai, iesniedzamajiem dokumentiem, iestājpārbaudījumiem, studiju līguma noslēgšanu, imatrikulāciju u. tml.
Lasīt vairāk ...
Studiju uzsākšana Mākslas akadēmijā – dokumentu pieņemšana, iestājpārbaudījumi, rezultātu paziņošana, līgumu slēgšana un cita noderīga informācija (7 komentāri)
Noderīga informācija par studiju uzsākšanu Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura programmā (Rīgā un Latgales filiālē), maģistra programmā un doktorantūrā 2016./2017. studiju gadā – par prasībām, dokumentu pieņemšanu, iestājpārbaudījumiem, rezultātu paziņošanu, līgumu slēgšanu un citiem ar studiju uzsākšanu saistītiem būtiskiem jautājumiem.
Lasīt vairāk ...
Informācija reflektantiem par līgumu slēgšanu (3 komentāri)
Reflektantiem, kuri būs izturējuši konkursu studijām par valsts budžeta līdzekļiem LMA BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMĀ MĀKSLA, obligāti ir jānoslēdz  STUDIJU LĪGUMSStudiju līgumu slēgšana – 2016. gada 21. jūlijā no plkst. 14.00 līdz 18.00 un 22. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 15.00.

Gadījumā, ja šajos datumos nav iespējams noslēgt  Studiju līgumu, par to rakstiski ir jāpaziņo 19. jūlijā (pēc konkursa rezultātu paziņošanas) LMA Studiju daļai (9. telpā, aizpildot apliecinājuma veidlapu). 

Ja  STUDIJU LĪGUMS par studijām LMA bakalaura programmā 2016. /2017. studiju gada 1. kursā par valsts budžeta līdzekļiem netiks noslēgts, valsts budžeta studiju vieta tiks piedāvāta nākamajam reflektantam, kurš ir ieguvis augstākos iestājpārbaudījumu rezultātus, bet nav izturējis pirmo konkursu.

Mākslas akadēmijas dienas: studentu darbu izstāde un informatīvas ekskursijas (7 komentāri)
No 2015. gada 14. maija līdz 28. maijam notiks Mākslas akadēmijas dienas. 13. maijā plkst. 18.00 tiks atklāta studentu darbu izstāde, savukārt 14. maijā sāksies informatīvo pasākumu cikls, kas adresēts visiem interesentiem un jo īpaši tiem, kuri plāno studēt Latvijas Mākslas akadēmijā. Laipni aicināti visi interesenti!
Lasīt vairāk ...
Maksājuma kārtība par dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu reflektantiem (10 komentāri)
Lasot tālāk, atrodama noderīga informācija par iemaksu, kas bakalaura un maģistra programmu reflektantiem jāveic par dokumentu reģistrēšanu. Norādīts iemaksas apmērs, maksājuma rekvizīti u.tml.
Lasīt vairāk ...
Konsultācijas pirms iestājpārbaudījumiem (5 komentāri)
Tradicionāli īsi pirms iestājpārbaudījumiem Latvijas Mākslas akadēmijā notiek konsultācijas par iestāšanos bakalaura programmā. Konsultācijas paredzētas, lai reflektanti varētu klātienē tikties ar Mākslas akadēmijas pedagogiem un katedru pārstāvjiem un rast atbildes uz visiem jautājumiem, kas palikuši neatbildēti. Konsultāciju saraksts tiks papildināts, tādēļ lūdzam sekot līdzi jaunumiem!
Lasīt vairāk ...
Studiju uzsākšana Mākslas akadēmijā – dokumentu pieņemšana, iestājpārbaudījumi, rezultātu paziņošana, līgumu slēgšana un cita noderīga informācija (49 komentāri)
Noderīga informācija par studiju uzsākšanu Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura programmā (Rīgā un Latgales filiālē), maģistra programmā un doktorantūrā 2015./2016. studiju gadā – par prasībām, dokumentu pieņemšanu, iestājpārbaudījumiem, rezultātu paziņošanu, līgumu slēgšanu un citiem ar studiju uzsākšanu saistītiem būtiskiem jautājumiem.
Lasīt vairāk ...
Rezultātu paziņošana un līgumu slēgšana par studijām bakalaura programmā (2 komentāri)
Rezultātu paziņošana par uzņemšanu bakalaura programmā gaidāma 2015. gada 21. jūlijā plkst. 14.00. Rezultāti tiks izlikti LMA pie ziņojumu dēļa, kā arī būs publicēti mājas lapā www.lma.lv. Reflektantiem, kas būs izturējuši konkursu, obligāti jānoslēdz studiju līgumi š.g. 23. vai 24. jūlijā.
Lasīt vairāk ...
Iesniegto dokumentu saņemšana (1 komentāri)
Uzmanību, reflektanti, kas NEBŪS izturējuši konkursu studijām Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura programmā! Iesniegtos dokumentus varēs saņemt atpakaļ Akadēmijas aulā:
- 2015. gada 23. jūlijā no plkst. 12.00 līdz 18.00;
- 2015. gada 24. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Lasīt vairāk ...
Par iestājpārbaudījumu darbu saņemšanu (0 komentāri)
Dārgie reflektanti! Vēlamies Jūs informēt, ka noteiktos datumos un laikos Latvijas Mākslas akadēmijas aulā Jums būs iespēja saņemt atpakaļ iestājpārbaudījumu darbus:
- 2015. gada 23. jūlijā no plkst. 12.00 līdz 18.00;
- 2015. gada 24. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Lasīt vairāk ...
Uzņemšanas rezultāti DOKTORA programmā 2015./2016. studiju gadam (0 komentāri)
Zināmi Latvijas Mākslas akadēmijas uzņemšanas rezultāti doktora programmas reflektantiem. Sirsnīgi sveicam un vēlam raitu ceļu virzībā uz promocijas darbu! Esat aicināti noslēgt studiju līgumu 2015. gada 23. jūlijā no plkst. 14.00 līdz 18.00 vai 24. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 14.00.
Lasīt vairāk ...
Uzņemšanas rezultāti MAĢISTRA programmā 2015./2016. studiju gadam (0 komentāri)
Zināmi Latvijas Mākslas akadēmijas uzņemšanas rezultāti maģistra programmas reflektantiem. Apsveicam ar labajiem rezultātiem! Studiju līgumu slēgšana gaidāma jau drīzumā – 2015. gada 23. jūlijā no plkst. 14.00 līdz 18.00 un 24. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 15.00. Tuvojoties jaunajam studiju gadam, mājas lapas sadaļā „Studentiem” pie „Studiju jaunumiem” tiks publicēts lekciju saraksts maģistra programmas studentiem.
Lasīt vairāk ...
Uzņemšanas rezultāti BAKALAURA programmā 2015./2016. studiju gadam (0 komentāri)
Zināmi Latvijas Mākslas akadēmijas uzņemšanas rezultāti studiju uzsākšanai BAKALAURA programmā 2015./2016. studiju gadā. Apsveicam konkursu izturējušos reflektantus ar labi padarītu darbu un vēlam aizraujošu studiju laiku Mākslas akadēmijā! Lūdzam ņemt vērā, ka rezultāti sakārtoti, izmantojot reflektantu reģistrācijas numurus (personas dati sarakstos nav redzami). Nākamais solis pēc iestājpārbaudījumu rezultātu saņemšanas – studiju līgumu slēgšana Mākslas akadēmijas Studiju daļā (9. telpā, 1. stāvā) 2015. gada 23. jūlijā no plkst. 12.00 līdz 15.00 un no plkst. 15.30 līdz 18.00 vai 24. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 12.30 un no plkst. 13.00 līdz 15.00.
Lasīt vairāk ...
Iestājpārbaudījumu grafiks 2015 (0 komentāri)
Saskaņots iestājpārbaudījumu grafiks – IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU DATUMI un LAIKI – reflektantiem, kas plāno studijas uzsākt bakalaura programmā 2015./2016. studiju gadā. 
Lasīt vairāk ...
Iestājpārbaudījumu uzdevumi (9 komentāri)
Informācija par iestājpārbaudījumu uzdevumiem, kādi būs jākārto tiem reflektantiem, kuri vēlas uzsākt studijas bakalaura programmā Latvijas Mākslas akadēmijā 2015./2016. studiju gadā.
Lasīt vairāk ...
Uzņemšanas noteikumi Latvijas Mākslas akadēmijā (3 komentāri)
LMA Senātā ir izstrādāti Latvijas Mākslas akadēmijas Uzņemšanas noteikumi 2015./2016. studiju gadam. Uzņemšanas noteikumos atrodama noderīga informācija par priekšnoteikumiem studiju uzsākšanai, iesniedzamajiem dokumentiem, iestājpārbaudījumiem, studiju līguma noslēgšanu, imatrikulāciju u. tml.
Lasīt vairāk ...
IESTĀŠANĀS MAĢISTRANTŪRĀ: Par maģistra darba projektu (7 komentāri)
Lai iestātos maģistrantūrā, studentiem ir jāizstrādā un jāiesniedz t.s. maģistra darba projekts. Lasot tālāk, atradīsiet informāciju par maģistra darba uzbūves pamatprincipiem. Publicētas arī lejupielādējamas reflektanta iesnieguma formas.
Lasīt vairāk ...
Maksājuma kārtība par dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu reflektantiem (4 komentāri)
Lasot tālāk, atrodama noderīga informācija par iemaksu, kas bakalaura un maģistra programmu reflektantiem jāveic par dokumentu reģistrēšanu. Norādīts iemaksas apmērs, maksājuma rekvizīti u.tml.
Lasīt vairāk ...
Iestājpārbaudījumu uzdevumi 2014 (54 komentāri)
Informācija par iestājpārbaudījumu uzdevumiem, kādi būs jākārto tiem reflektantiem, kuri vēlas uzsākt studijas bakalaura programmā Latvijas Mākslas akadēmijā 2014./2015. studiju gadā.
Lasīt vairāk ...
Iestājpārbaudījumu grafiks 2014 (8 komentāri)
Saskaņots iestājpārbaudījumu grafiks – IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU DATUMI un LAIKI – reflektantiem, kas plāno studijas uzsākt bakalaura programmā 2014./2015. studiju gadā. 
Lasīt vairāk ...
Konsultācijas pirms iestājpārbaudījumiem (8 komentāri)
Tradicionāli īsi pirms iestājpārbaudījumiem Latvijas Mākslas akadēmijā notiek konsultācijas par iestāšanos bakalaura programmā. Konsultācijas paredzētas, lai reflektanti varētu klātienē tikties ar Mākslas akadēmijas pedagogiem un katedru pārstāvjiem un rast atbildes uz visiem jautājumiem, kas palikuši neatbildēti.
Lasīt vairāk ...
Studiju uzsākšana Mākslas akadēmijā – dokumentu pieņemšana, iestājpārbaudījumi, rezultātu paziņošana, līgumu slēgšana un cita noderīga informācija (47 komentāri)
Noderīga informācija par studiju uzsākšanu Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura programmā (Rīgā un Latgales filiālē), maģistra programmā un doktorantūrā 2014./2015. studiju gadā – par prasībām, dokumentu pieņemšanu, iestājpārbaudījumiem, rezultātu paziņošanu, līgumu slēgšanu un citiem ar studiju uzsākšanu saistītiem būtiskiem jautājumiem.
Lasīt vairāk ...
Uzņemšanas rezultāti MAĢISTRA programmā 2014./2015. studiju gadam (2 komentāri)
Zināmi Latvijas Mākslas akadēmijas uzņemšanas rezultāti maģistra programmas reflektantiem. Apsveicam ar labajiem rezultātiem! Studiju līgumu slēgšana gaidāma jau drīzumā – 2014. gada 24. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 17.00 un 25. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 12.00. Tuvojoties jaunajam studiju gadam, mājas lapas sadaļā „Studentiem” pie „Studiju jaunumiem” tiks publicēts lekciju saraksts maģistra programmas studentiem.
Lasīt vairāk ...
Uzņemšanas rezultāti DOKTORA programmā 2014./2015. studiju gadam (0 komentāri)
Zināmi Latvijas Mākslas akadēmijas uzņemšanas rezultāti doktora programmas reflektantiem. Sirsnīgi sveicam un vēlam raitu ceļu virzībā uz promocijas darbu! Esat aicināti noslēgt studiju līgumu 2014. gada 24. jūlijā no plkst. 11.00 līdz 12.00 vai 25. jūlijā no plkst. 14.00 līdz 15.00.
Lasīt vairāk ...
Iesniegto dokumentu saņemšana (4 komentāri)
Uzmanību, reflektanti, kas NEBŪS izturējuši konkursu studijām Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura programmā! Iesniegtos dokumentus varēs saņemt atpakaļ Akadēmijas aulā:
- 2014. gada 31. jūlijā no plkst. 12.00 līdz 17.00;
- 2014. gada 1. augustā no plkst. 10.00 līdz 15.00.
Lasīt vairāk ...
Par iestājpārbaudījumu darbu saņemšanu (1 komentāri)
Dārgie reflektanti! Vēlamies Jūs informēt, ka noteiktos datumos un laikos Latvijas Mākslas akadēmijas aulā Jums būs iespēja saņemt atpakaļ iestājpārbaudījumu darbus:
- 2014. gada 31. jūlijā no plkst. 12.00 līdz 17.00;
- 2014. gada 1. augustā no plkst. 10.00 līdz 15.00.
Lasīt vairāk ...
Uzņemšanas rezultātu paziņošana BAKALAURA programmā un līgumu slēgšana (0 komentāri)
Informējam, ka uzņemšanas rezultātu paziņošana reflektantiem, kas stājas bakalaura programmā, gaidāma 2014. gada 29. jūlijā plkst. 14.00 Latvijas Mākslas akadēmijā pie ziņojumu dēļa. Rezultāti būs pieejami arī šeit pat – Akadēmijas mājas lapā. Lasiet tālāk, lai uzzinātu ko vairāk par studiju līgumu slēgšanu.
Lasīt vairāk ...
Uzņemšanas rezultāti BAKALAURA programmā 2014./2015. studiju gadam (3 komentāri)
Zināmi Latvijas Mākslas akadēmijas uzņemšanas rezultāti studiju uzsākšanai BAKALAURA programmā 2014./2015. studiju gadā. Apsveicam konkursu izturējušos reflektantus ar labi padarītu darbu un vēlam aizraujošu studiju laiku Mākslas akadēmijā! Lūdzam ņemt vērā, ka rezultāti sakārtoti, izmantojot reflektantu reģistrācijas numurus (personas dati sarakstos nav redzami). Nākamais solis pēc iestājpārbaudījumu rezultātu saņemšanas – studiju līgumu slēgšana Mākslas akadēmijas Studiju daļā (9. telpā, 1. stāvā) 2014. gada 31. jūlijā no plkst. 12.00 līdz 17.00 vai 1. augustā no plkst. 10.00 līdz 15.00.
Lasīt vairāk ...
Uzņemšanas noteikumi Latvijas Mākslas akadēmijā (10 komentāri)
LMA Senātā ir izstrādāti Latvijas Mākslas akadēmijas Uzņemšanas noteikumi 2014./2015. studiju gadam. Uzņemšanas noteikumos atrodama noderīga informācija par priekšnoteikumiem studiju uzsākšanai, iesniedzamajiem dokumentiem, iestājpārbaudījumiem, studiju līguma noslēgšanu, imatrikulāciju u. tml.
Lasīt vairāk ...
Latvijas Mākslas akadēmija aicina uz studentu darbu izstādi "Caurvējš Akadēmijā" un informatīvām ekskursijām visās nodaļās (11 komentāri)
Piesakot šī gada atvērto durvju dienu programmu, Latvijas Mākslas akadēmija maijā aicina uz studentu darbu izstādi „Caurvējš Akadēmijā”, kas durvis vērs 2014. gada 13. maijā plkst. 18.00 un būs aplūkojama no 14. maija līdz 24. maijam. Izstādi tās gaitā papildinās informatīvas ekskursijas uz visām apakšnozarēm, kuru mērķis ir radīt visaptverošu iespaidu par studijām Latvijas Mākslas akadēmijā, padziļināti iepazīstinot ar katru no studiju virzieniem un neskaitāmajām ārpusstudiju iespējām. 
Lasīt vairāk ...
Studiju uzsākšana Mākslas akadēmijā – dokumentu pieņemšana, iestājpārbaudījumi, rezultātu paziņošana, līgumu slēgšana un cita noderīga informācija (0 komentāri)
Noderīga informācija par studiju uzsākšanu Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura programmā, maģistra programmā un doktorantūrā 2013./2014. studiju gadā - par prasībām, dokumentu pieņemšanu, iestājpārbaudījumiem, rezultātu paziņošanu, līgumu slēgšanu un citiem ar studiju uzsākšanu saistītiem būtiskiem jautājumiem. 
Lasīt vairāk ...
Iestājpārbaudījumu uzdevumi (33 komentāri)
Informācija par iestājpārbaudījumu uzdevumiem, kādi būs jākārto tiem reflektantiem, kuri vēlas uzsākt studijas bakalaura programmā 2013./2014. studiju gadā.
Lasīt vairāk ...
Uzņemšanas rezultāti BAKALAURA programmā 2013./2014. studiju gadam (1 komentāri)
Zināmi Latvijas Mākslas akadēmijas uzņemšanas rezultāti studiju uzsākšanai BAKALAURA programmā 2013./2014. studiju gadā. Lūdzam ņemt vērā, ka rezultāti sakārtoti, izmantojot reflektantu reģistrācijas numurus (personas dati sarakstos nav redzami). Apsveicam konkursu izturējušos reflektantus ar labajiem rezultātiem! Pirmais darbs pēc iestājpārbaudījumu rezultātu saņemšanas – studiju līgumu slēgšana š.g. 1. augustā (no 12.00 līdz 17.00) vai 2. augustā (no 10.00 līdz 15.00). 
Lasīt vairāk ...
Uzņemšanas rezultāti DOKTORA programmā 2013./2014. studiju gadam (0 komentāri)
Zināmi Latvijas Mākslas akadēmijas uzņemšanas rezultāti doktora programmas reflektantiem. Apsveicam un vēlam daudz iedvesmas un pacietības, strādājot pie promocijas darba! Esat aicināti noslēgt studiju līgumu š.g. 25. jūlijā no plkst. 11.00 līdz 13.00 vai 26. jūlijā no plkst. 16.00 līdz 18.00.
Lasīt vairāk ...
Uzņemšanas rezultāti MAĢISTRA programmā 2013./2014. studiju gadam (1 komentāri)
Zināmi Latvijas Mākslas akadēmijas uzņemšanas rezultāti maģistra programmas reflektantiem. Apsveicam ar labajiem rezultātiem! Studiju līgumu slēgšana gaidāma jau drīzumā – š.g. 25. un 26. jūlijā no plkst. 13.00 līdz 16.00. Lekciju saraksts maģistra programmas studentiem tiks publicēts sadaļā „Studentiem” augusta otrajā pusē.
Lasīt vairāk ...
Uzņemšanas noteikumi Latvijas Mākslas akadēmijā (803 komentāri)
LMA Senātā ir izstrādāti Latvijas Mākslas akadēmijas Uzņemšanas noteikumi 2013./2014. studiju gadam, ar kuriem lūdzam iepazīties šeit!
Lasīt vairāk ...
Rezultātu paziņošana un līgumu slēgšana par studijām bakalaura programmā (2 komentāri)
Rezultātu paziņošana par uzņemšanu bakalaura programmā gaidāma 2013. gada 30. jūlijā plkst. 14.00. Rezultāti tiks izlikti LMA pie ziņojumu dēļa, kā arī būs publicēti mājas lapā www.lma.lv. Reflektantiem, kas būs izturējuši konkursu, obligāti jānoslēdz studiju līgumi š.g. 1. vai 2. augustā.
Lasīt vairāk ...
Iestājpārbaudījumu darbu saņemšana (0 komentāri)
Aicinām reflektantus, kas pretendējuši uz studijām bakalaura programmā, piefiksēt, ka iestājpārbaudījumu darbus varēs saņemt atpakaļ Mākslas akadēmijas aulā (2. stāvā) 2013. gada 1. augustā no plkst. 12.00 līdz 17.00 vai 2. augustā no plkst. 10.00 līdz 16.00.
Lasīt vairāk ...
Informācija reflektantiem, kas jau studē kādā Latvijas augstskolā par valsts budžeta līdzekļiem (0 komentāri)
Lasot tālāk, atradīsiet svarīgu informāciju, kas attiecas tieši uz reflektantiem, kas ir izturējuši konkursu studijām par valsts budžeta līdzekļiem Latvijas Mākslas akadēmijā, bet jau studē kādā Latvijas augstskolā par valsts budžeta līdzekļiem.
Lasīt vairāk ...
Konsultācijas pirms iestājpārbaudījumiem (7 komentāri)
Tradicionāli īsi pirms iestājpārbaudījumiem Latvijas Mākslas akadēmijā notiek konsultācijas par iestāšanos bakalaura programmā. Konsultācijas paredzētas, lai reflektanti varētu klātienē tikties ar Mākslas akadēmijas pedagogiem un katedru pārstāvjiem un rast atbildes uz visiem jautājumiem, kas palikuši neatbildēti.
Lasīt vairāk ...
Iestājpārbaudījumu grafiks (17 komentāri)
Saskaņots iestājpārbaudījumu grafiks – IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU DATUMI un LAIKI – reflektantiem, kas plāno studijas uzsākt Bakalaura programmā 2013./2014. studiju gadā. 
Lasīt vairāk ...
Konsultācijas par iestāšanos Maģistrantūrā Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozarē (5 komentāri)
Otrdien, 18. jūnijā, plkst. 12.00 Mākslas zinātnes katedrā (5. telpā) notiks konsultācijas par iestāšanos Latvijas Mākslas akadēmijas Maģistrantūrā Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozarē. Konsultēs Mākslas zinātnes nodaļas vadītāja asoc. prof. Silvija Grosa. Interesentus lūdzam pieteikties, rakstot e-pastu uz adresi silvija.grosa@lma.lv.
Lasīt vairāk ...
Atvērto durvju dienas Latvijas Mākslas akadēmijā (0 komentāri)
No 2013. gada 8. marta līdz 26. martam Latvijas Mākslas akadēmijas aulā (un no 16. marta – arī 1. stāva zālē) notiks nu jau par tradīciju kļuvusī studentu darbu izstāde „Mākslas akadēmijas dienas”. Izstāde ir daļa no Atvērto durvju dienu programmas, kuru laikā ikviens interesents ir aicināts tuvāk iepazīt Latvijas Mākslas akadēmiju – aplūkot studentu darbus, apmeklēt prezentāciju dienu un doties ekskursijās uz Akadēmijas nodaļām. Prezentāciju diena norisināsies 22. martā un ekskursijas – no 25. marta līdz 28. martam (lai apmeklētu, aicinām aizpildīt un iesūtīt mums pieteikuma anketu). 
Lasīt vairāk ...
Apelācijas kārtība Latvijas Mākslas akadēmijā (0 komentāri)
Informācija reflektantiem par Uzņemšanas komisijas lēmumu apstrīdēšanas kārtību.
Lasīt vairāk ...
Studiju uzsākšana Mākslas akadēmijā – dokumentu pieņemšana, iestājpārbaudījumi, rezultātu paziņošana, līgumu slēgšana un cita noderīga informācija (0 komentāri)
Noderīga informācija par studiju uzsākšanu Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura programmā, maģistra programmā un doktorantūrā 2012./2013. studiju gadā - par prasībām, dokumentu pieņemšanu, iestājpārbaudījumiem, rezultātu paziņošanu, līgumu slēgšanu un citiem ar studiju uzsākšanu saistītiem būtiskiem jautājumiem. 
Lasīt vairāk ...
Iestājpārbaudījumu uzdevumi un grafiks
Informācija par iestājpārbaudījumu uzdevumiem un grafiku, kas attiecas uz studiju uzsākšanu 2012./2013. studiju gadā Bakalaura programmā.
Lasīt vairāk ...
Atvērto durvju dienas Mākslas akadēmijā (3 komentāri)
No 2012. gada 21. aprīļa līdz 26. aprīlim Latvijas Mākslas akadēmijā norisinās Atvērto durvju dienas! Apmeklējot š.g. 21. aprīlī notikušās prezentācijas, visiem interesentam bija iespēja uzzināt ko vairāk par studijām Mākslas akadēmijā, iestājpārbaudījumiem, katras nodaļas un apakšnozares darba specifiku, vakara sagatavošanas kursiem un citām vērtīgām lietām. Savukārt dienās no 23. aprīļa līdz 26. aprīlim tiek rīkotas īpašas ekskursijas, pa vienai uz katru apakšnozari, kuru laikā ir iespējams iepazīt tuvāk konkrētas apakšnozares un apskatīt studentu darbus. Norādītajos laikos Mākslas akadēmijas centrālajā foajē Jūs sagaidīs apakšnozares pārstāvis, kura vadībā varēsiet aplūkot studentu darbus un uzdot jautājumus par visām interesējošajām tēmām.
Lasīt vairāk ...
Uzņemšanas noteikumi Latvijas Mākslas akadēmijā (0 komentāri)
LMA Senātā ir izstrādāti Latvijas Mākslas akadēmijas Uzņemšanas noteikumi 2012./2013. studiju gadam, ar kuriem lūdzam iepazīties šeit!
Lasīt vairāk ...