Kreisā mala
Labā mala

Studentu dzīve Mākslas akadēmijā ir vērsta uz katra personības pilnveidošanu, bet iesaiste pašpārvaldes darbā sniedz plašākas iespējas darboties un gūt pieredzi pasākumu, izstāžu organizēšanā, iegūt padziļinātas zināšanas par augstākās izglītības pārvaldi un no pagraba līdz bēniņiem iepazīt Latvijas Mākslas akadēmiju un tās iemītniekus. 
 
Studējošo pašpārvalde darbojas pēc brīvprātības principa, sanākot kopā dažādu nodaļu studentiem, kuri vēlas aktīvi iesaistīties dažādos pasākumos un iniciatīvās. Par tās biedru tiek uzskatīts ikviens LMA students un ikviens tiek aicināts iesaistīties tās aktivitātēs - sākot ar studentu sadraudzības vakaru rīkošanas līdz studentu interešu aizstāvībai un ikgadējā karnevāla organizēšanai.

Studējošo pašpārvalde pati ievēl savu padomi un priekšsēdētāju, kas pārstāv pašpārvaldes viedokli. Studentu padome piedalās dažādu kultūras un studējošajiem aktuālu pasākumu organizēšanā, ir aktīvs kultūras un izglītības norišu organizētājs gan Mākslas akadēmijā, gan citur Rīgā un Latvijā. Studentu padome rūpējas par studentu interešu aizstāvību, cieši sadarbojas ar Latvijas Studentu apvienību un citu augstskolu studentu organizācijām, ierosina jautājumu izskatīšanu Senātā, Satversmes sapulcēs u.tml.

Mākslas studenti Latvijas kultūrvidi redz kā vietu attīstībai. Augstvērtīgākā mākslas izglītība Latvijā stimulē mūsos radošo potenciālu. Studijas Mākslas akadēmijā sniedz vienreizēju iespēju atrasties tradīcijām un zināšanām bagātā vidē un izkopt savu talantu pie labākajiem Latvijas māksliniekiem. Vieta, kurā mītam Kalpaka bulvārī 13, pati iedvesmo labiem darbiem un radošiem projektiem, kas spēj konkurēt plašajā mākslas pasaulē Latvijā un ārvalstīs. 

Studējošo pašpārvaldei var pievienoties jebkurš interesents, piesakoties Mākslas akadēmijas 9. telpā (Studiju daļā).


Sekojiet līdzi Studējošo pašpārvaldes darbam:
Facebook (klikšķināt šeit);
Twitter (klikšķināt šeit).