Kreisā mala
Labā mala

PADOMNIEKU KONVENTS

Latvijas Mākslas akadēmijā ir Padomnieku konvents, kas konsultē Senātu un rektoru Akadēmijas attīstības stratēģijas jautājumos. Konventa mērķis ir veidot Akadēmijas kontaktus ar Latvijas un ārvalstu akadēmiskajām, pētnieciskajām, profesionālajām, sociālajām institūcijām un komerciālajām struktūrām. Padomnieku konventam ir tiesības ierosināt jautājumu izskatīšanu Satversmes sapulcē un Senātā.

Akadēmijas Padomnieku konventu dibina atbilstoši Akadēmijas Senāta iniciatīvai uz termiņu, kas nepārsniedz trīs gadus. Padomniekus (konventa locekļus) ievēl Senāts.

Konventa ierosinājumi ir saistoši Akadēmijas rektoram, ja tie ir apstiprināti ar Senāta lēmumu. Padomniekiem ir tiesības kā padomdēvējiem piedalīties arī Sarversmes sapulces un senāta sēdēs.

Padomnieku konventa nolikums ir apstiprināts Senātā 2002. gadā.

Ar Senāta lēmumu par Akadēmijas Padomnieku konventa priekšsēdētāju apstiprināts:
Fil.Dr. Arnis Rītups  – Žurnāls, "Rīgas laiks";

Konventa locekļi :

M.Dr. Jānis Vētra – Augstākās Izglītības Padome (AIP) priekšsēdētājs;
Prof. Jaceks Kolasinskis – Floridas Mākslas un Dizaina Inkubators (FIU, Ratcliffe Art+Design), direktors;
Ineta Done – Signet Bank valdes locekle;
Dr. Prof. Dainis Krieviņš –  Asinsvadu ķirurgs, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca;
Kārlis Leiškalns – Latvijas Ostu asociācijas izpilddirektors; 
Alda Staprāns-Mednis – Komunikāciju konsultante
Agnija Mirgorodska - Rīgas biennāles fonda dibinātāja un biennāles komisāre, (Riboca, Riga International Biennial of Contemporary Art)