Kreisā mala
Labā mala
FINANŠU PLĀNOŠANAS UZ UZSKAITES DAĻA

Finanšu plānošanas un uzskaites daļa nodarbojas ar visiem jautājumiem, kas saistīti ar grāmatvedību un finanšu plānošanu, sadali un budžeta realizāciju.

Finanšu plānošanas un uzskaites daļa kārto gan iekšējo, gan ārējo Latvijas Mākslas akadēmijas grāmatvedību, apkalpojot gan personālu un studentus, gan rūpējoties par Latvijas Republikas likumdošanā noteikto atskaišu kārtošanu.
Finanšu daļas vadītāja
Silvija Kalniņa
Mob. tel.: +371 28311140
E-pasts: silvija.kalnina@lma.lv
Galvenā grāmatvede
Inga Kiseļova
E-pasts: inga.kiselova@lma.lv
Mob. tel.: +371 28363975

Vecākā grāmatvede
Ilze Caune