Kreisā mala
Labā mala

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA

Administratīvā komisija ir konsultatīva institūcija, kas izveidota ar mērķi operatīvi apspriest Akadēmijas vadīšanai nozīmīgus jautājumus.

Administratīvā komisija tiek izveidota ar Senāta lēmumu un tās darbības termiņš sakrīt ar Senāta pilnvaru laiku.

Administratīvo komisiju vada rektors. Bez viņa komisijā ietilpst:
- prorektori;
- dekāni;
- Studiju daļas vadītāja;
- finanšu direktore;
- Personāldaļas vadītāja.