Kreisā mala
Labā mala

PROJEKTU UN ATTĪSTĪBAS DAĻA

Latvijas Mākslas akadēmijas stratēģiskais pamatmērķis ir vispusīgi attīstīt mākslu, dizainu, zinātni un augstāko izglītību, nostiprinot mākslinieciskās jaunrades un zinātniskās pētniecības vienotību un studiju nepārtrauktību, sekmējot vizuālās kultūras attīstību un izpēti. Lai sasniegtu uzstādītos mērķus un nodrošinātu pastāvīgu attīstību, Latvijas Mākslas akadēmija aktīvi īsteno vietēja un starptautiska mēroga projektus ar Eiropas Savienības fondu, kā arī citu finanšu instrumentu sniegto līdzfinansējumu.

Nozīmīgākie aktuālie projekti:
- „Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra studiju programmu īstenošanai” un „Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra studiju programmu īstenošanai otrā kārta” (ESF);
- „Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas doktora studiju programmas īstenošanai” un „Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas doktora studiju programmas īstenošanai otrā kārta” (ESF);
- „Latvijas Mākslas akadēmijas studiju kvalitātes uzlabošana” (ERAF);
- „Dizaina inovāciju un tehnoloģijas laboratorijas attīstība” (ESF);
- „Baltic Fashion – Inovāciju veicināšana Baltijas modes nozarē visā Baltijas jūras reģionā” (ERAF BSR);
- „Strategic Project on Trans-national Commercal Activities in Research & Innovation, Clusters and in SME-Networks” (StarDust) (ERAF BSR);
- „Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanas izveide” (ERAF).

Sīkāka informācija par īstenotajiem projektiem atrodama Mākslas akadēmijas mājas lapas sadaļā „Eiropas projekti” (klikšķināt šeit).

Latvijas Mākslas akadēmija regulāri īsteno projektus, pateicoties Borisa un Ināras Teterevu fonda, Valsts kultūrkapitāla fonda, AB.LV Charitable Foundation u.c. fondu sniegtajam atbalstam.

Kontaktinformācija:

Projektu un attīstības daļas vadītājs
Jānis Gailītis
Mob. tel.: +371 22303221
E-pasts: janis.gailitis@lma.lv

Projektu vadītāja
Vineta Kreigere
Mob. tel.: +371 29901031
E-pasts: vineta.kreigere@lma.lv

Projektu vadītāja
Māra Ādiņa
Mob. tel.: +371 29995079
E-pasts: mara.adina@lma.lv

Projektu vadītājs
Emīls Rode
emils.rode@lma.lv