Kreisā mala
Labā mala
PROFESORU PADOME

1. Audere Inguna, LMA stikla mākslas katedra, profesore
2. Ābele Barbara, LMA funkcionālā dizaina katedra, profesore
3. Baumane Aija, LMA tekstilmākslas katedra, profesore
4. Bikše Aigars, LMA tēlniecības katedra, profesors
5. Brasliņš Normunds, LMA Zīmēšanas katedra, profesors
6. Elere Inguna, LMA vides mākslas katedra, profesore
7. Elers Holgers, LMA funkcionālā dizaina katedra, profesors
8. Grosa Silvija, LMA mākslas zinātnes un kultūras teorijas katedra, profesore 
9. Gross Rolands, LMA Zīmēšanas katedra, profesors
10. Groza Vineta, LMA stikla mākslas katedra, profesore
11. Heinrihsons Ivars, LMA Glezniecības katedra, profesors
12. Krūmiņa Ieva, LMA tekstilmākslas katedra, profesore
13. Krūmiņš Juris, LMA vides mākslas katedra, profesors
14. Lesiņš Dainis, LMA keramikas katedra, profesors 
15. Murovskis Jānis, LMA vizuālās komunikācijas katedra, profesors 
16. Naumovs Aleksejs, LMA Glezniecības katedra, profesors 
17. Panteļejevs Gļebs, LMA tēlniecības katedra, profesors
18. Petraškevičs Juris, LMA Grafikas katedra, profesors
19. Pētersons Ojārs, LMA vizuālās komunikācijas katedra, profesors
20. Sietiņš Guntars, LMA Grafikas katedra, profesors 
21. Spārītis Ojārs, LMA mākslas zinātnes un kultūras teorijas katedra, profesors
22. Strautiņš Bruno, LMA tēlniecības katedra, profesors
23.Teikmanis Andris, LMA mākslas zinātnes un kultūras teorijas katedra, profesors
24. Začests Andris, LMA restaurācijas katedra, profesors 
25. Zariņš Kaspars, LMA Glezniecības katedra, profesors
26. Zariņš Kristaps, LMA Glezniecības katedra, profesors
27. Zvejsalnieks Osvalds, LMA Latgales filiāle , profesors