Kreisā mala
Labā mala
ARHĪVS

Latvijas Mākslas akadēmijas Arhīva fondā glabājas materiāli no 1921. gada un pašreiz tiek uzglabātas vairāk kā 7000 glabājamās vienības. Fonds sastāv no vairākiem aprakstiem: studentu personu lietu apraksta, pasniedzēju un darbinieku personas lietu apraksta un citiem dokumentiem, kas atspoguļo Akadēmijas darbību cauri gadu desmitiem. Lielākā daļa dokumentu tiek uzglabāta Latvijas Valsts arhīvā.

Latvijas Mākslas akadēmijas arhīva vadītāja ir Dagnija Krugale, ar jautājumiem varat vērsties arī Latvijas Mākslas akadēmijas Studiju daļā.
Dagnija Krugale
Arhīva vadītāja
Mob. tel.: +371 29220689
E-pasts: dagnija.krugale@lma.lv