Kreisā mala
Labā mala
ĀRLIETU UN IZSTĀŽU DAĻA

Latvijas Mākslas akadēmijas Ārlietu un izstāžu daļas mērķis ir nodrošināt un sekmēt Akadēmijas personāla un studentu jaunradi un atpazīstamību gan vietējā, gan starptautiskā mērogā, piedāvājot un organizējot dažāda veida radošās aktivitātes Latvijā un ārpus tās, veidojot un uzturot starptautiskus kontaktus, kā arī koordinējot starptautisko studiju un pieredzes apmaiņu. 

STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA
Lai stiprinātu Baltijas valstu lomu izglītības norisēs pasaulē, Latvijas Mākslas akadēmija ir dalībniece vairākās starptautiskās organizācijās – starptautiskajā mākslas sadarbības tīklā NICA, Eiropas mākslas institūciju savienībā ELIA un tās apakštīklā PARADOX, Ziemeļu Ministru padomes programmā NORDPLUS, Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un dizaina izglītības tīklā CIRRUS, Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas akadēmiju tīklā KUNO,kā arī mākslas, dizaina un mediju universitāšu un koledžu starptautiskajā asociācijā CUMULUS.

Ārlietu un izstāžu daļa organizē Eiropas Komisijas programmas ERASMUS+ studentu mobilitātes studijām un praksēm, kā arī mācībspēku un darbinieku mobilitātes uz dažādām valstīm Eiropā.
ERASMUS+ programmas ietvaros Latvijas Mākslas akadēmiju saista vairāk nekā 100 sadarbības līgumi ar partneraugstskolām ES, EEZ valstīs un Turcijā, piedāvājot zināšanu papildināšanu Akadēmijas studentiem un personālam.

Ar 2016./2017. studiju gadu Latvijas Mākslas akadēmija uzsāk studentu un personāla mobilitātes Eiropas Komisijas programmā ERASMUS+ arī ārpus Eiropas

Latvijas Mākslas akadēmija, sadarbojoties ar partneraugstskolām Baltijas un Ziemeļvalstīs, organizē arī NORDPLUS programmas tīkla KUNO studentu un pasniedzēju mobilitātes un tīkla CIRRUS studentu un pasniedzēju mobilitātes.

Līdztekus Eiropas studiju un pieredzes apmaiņu programmām Akadēmija ir noslēgusi arī vairākus sadarbības līgumus un vienošanās ar partneraugstskolām ASV, Ķīnā, Gruzijā, Azerbaidžānā un Uzbekistānā, kuru ietvaros paredzēti gan projekti, gan mobilitātes.


RADOŠIE PROJEKTI
Ārlietu un izstāžu daļas pārziņā ir divas izstāžu zāles Akadēmijas ēkā, kurās noris regulāra vietējo un starptautisko izstāžu darbība, kā prioritāti izvirzot Akadēmijas studentiem organizētās izstādes.

Regulāri tiek organizēti vietējie un starptautiskie projekti Latvijā un ārvalstīs kā izstādes, radošās darbnīcas un vieslekcijas. Balstoties uz līdzšinējo veiksmīgo "Erasmus" sadarbības pieredzi, organizēti arī vairāki kopprojekti ar partneraugstskolām.

Ārlietu un izstāžu daļa vada projektu “Borisa un Ināras Teterevu fonda stipendijas”, kura ietvaros ik gadu Akadēmijas izcilākajiem studentiem tiek piešķirtas mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā, Akadēmijas studenti un pasniedzēji dodas radošajās un pētniecības vizītēs uz dažādām Eiropas valstīm, savukārt LMA mācībspēki saņem grantus radošajiem braucieniem Eiropā un ārpus tās.


Ārlietu un izstāžu daļas kontakti:
E-pasts: welcome@lma.lv
Atrašanās vieta: LMA 1. stāvs, 7. telpa
Pieņemšanas laiks: O.,T.,C. 10:00 - 17:00

 

Elīna Ģibiete
Vadītāja
projektu un līgumu iniciatīvas un starta fāzes / "Erasmus+" programmas vadība / Borisa un Ināras Teterevu stipendiju projekta vadība
elina.gibiete@lma.lv
Agnese Bloka
Komunikācijas un projektu koordinatore
Ārlietu un izstāžu daļas komunikācijas koordinēšana / LMA straptautisko projektu koordinēšana
agnese.bloka@lma.lv
+37129398269
Inese Bauģe
Izstāžu koordinatore
LMA izstāžu zāļu un Ārlietu un izstāžu daļas producēto izstāžu koordinēšana / Borisa un Ināras Teterevu stipendiju projekta koordinēšana
inese.bauge@lma.lv
+371 22307302
Inta Rubule
Starptautisko izglītības programmu koordinatore
"Erasmus+" mobilitāšu koordinēšana, KUNO un CIRRUS tīkla un mobilitāšu kooordinēšana
inta.rubule@lma.lv
+371 20016463