Kreisā mala
Labā mala
SPORTA DAĻA

Saskaņā ar vissenākajām izglītības tradīcijām jau kopš antīkajiem laikiem ir pievērsta uzmanība harmonijai starp personības fizisko un garīgo attīstību. Aktīvas sporta nodarbības ļauj ne vien izvairīties no mūsdienu kultūras realizācijas formu nosacītajiem veselību apdraudošajiem faktoriem, bet arī apgūt vienreizēju ķermeņa un telpas koordinētas mijiedarbības pieredzi, kura var palīdzēt, realizējot mūsdienu mākslas darbus.