Kreisā mala
Labā mala
DIZAINA INOVĀCIJU UN TEHNOLOĢIJU LABORATORIJA

Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina inovāciju un tehnoloģiju laboratorija dibināta 2007. gadā, pateicoties PHARE, ERAF un Latvijas Mākslas akadēmijas finansējumam. Laboratorijas mērķis ir attīstīt dizaina pētniecību, studentu darbu patentēšanu un autortiesību aizsardzību, attīstīt un uzturēt dizaina projektu un cita veida datubāzes, atvieglot finansējuma piesaisti augstskolu un studentu projektu prezentācijai un tālākai virzībai, kā arī organizēt konferences, seminārus un cita veida izglītojošus pasākumus.

Dizaina kā progresīvas jomas attīstībai laboratorija plāno izmantot jaunākos zinātnes atklājumus un tehnoloģijas.

Dizaina inovāciju un tehnoloģiju laboratorijas vadītāja ir asoc. prof. Gita Straustiņa.

Dizaina nodaļas projektu vadītājs ir Jānis Gailītis, e-pasts janis.gailitis@lma.lv, mob. tel. +371 22303221.