Kreisā mala
Labā mala
METODISKIE FONDI

Latvijas Mākslas akadēmijas studentu darbu krājums ir publiski pieejama kolekcija, kurā ietilpst kursa darbi un diplomdarbi, kas atspoguļo Latvijas Mākslas akadēmijas studiju darba specifiku. Krājumā atrodas gandrīz visu mūsdienās pazīstamu un iemīļotu latviešu mākslinieku studiju laika darbi. Studentu darbu krājuma vēsture aizsākās 20. gadsimta 40. gadu otrā pusē, kad atbilstoši padomju standartiem un shēmām tika izveidots tā sauktais mācību metodiskais fonds. Atsevišķi eksponāti saglabājušies arī no pirmskara un vācu okupācijas perioda, taču kolekcijas galvenais krājums veidojies pēc Otrā pasaules kara un īpaši spilgti raksturo padomju perioda tendences.

Kopš 2006. gada notiek plānveidīga krājuma sakārtošana, inventarizēšana, darbi tiek anotēti un fotografēti, lai krājums būtu ērti lietojams ikvienam mākslas interesentam. Uz šīs kolekcijas bāzes iecerēts veidot Akadēmijas muzeju.

Studentu darbu krājums atrodas Latvijas Mākslas akadēmijā, 4. stāvā, 72. telpā.
Metodisko fondu vadītāja
Mag. art. Eva Lapinska
Mob. tel.: +371 28441870
E-pasts: eva.lapinska@lma.lv