Kreisā mala
Labā mala
Diplomdarbi, bakalaura darbi (1965-2016)

Mākslas zinātnes katedra tika dibināta 1959. gadā. Pirmais Mākslas vēstures un teorijas izlaidums bija 1965. gadā. Sākotnēji mākslas zinātni un teoriju varēja studēt tikai neklātienē. 1969. gadā tika izveidotas klātienes studijas. Neklātienē un klātienē mākslas zinātnes un teorijas studijas pastāvēja līdz 1996. gadam. Ar 1997. gadu mākslas zinātni studēt iespējams tikai klātienē.

Mākslas zinātnes specializācijas pamatuzdevums ir sagatavot kvalificētus speciālistus mākslas vēstures, mākslas teorijas un mākslas kritikas jomā. Studenti saskaņā ar studiju programmu apgūst vispārējās mākslas vēstures un teorijas, kā arī ar šīm pamatnozarēm saistītu, citu disciplīnu atziņas, vienlaikus iedziļinoties Latvijas un tai tuvāko reģionu mākslā un kultūrā.

Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures un teorijas / Mākslas zinātnes nodaļas / Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas tematiski daudzveidīgo aizstāvēto 1965. - 2016. gada DIPLOMDARBU / BAKALAURA DABU tēmas iespējams apskatīt lejuplādējamā failā:
Ar diplomdarbiem / bakalaura darbiem var iepazīties Latvijas Mākslas akadēmijas Informācijas centrā.