Kreisā mala
Labā mala
PAR STARPTAUTISKAJIEM PROJEKTIEM

Latvijas Mākslas akadēmijas stratēģiskais pamatmērķis ir vispusīgi attīstīt mākslu, dizainu, zinātni un augstāko izglītību, nostiprinot mākslinieciskās jaunrades un zinātniskās pētniecības vienotību un studiju nepārtrauktību, sekmējot vizuālās kultūras attīstību un izpēti. Lai sasniegtu uzstādītos mērķus un nodrošinātu pastāvīgu attīstību, Latvijas Mākslas akadēmija aktīvi īsteno projektus ar Eiropas Savienības fondu, kā arī citu finanšu instrumentu sniegto līdzfinansējumu.

Īstenotie projekti:
- „Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra studiju programmu īstenošanai” un „Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra studiju programmu īstenošanai otrā kārta” (ESF);
- „Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas doktora studiju programmas īstenošanai” un „Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas doktora studiju programmas īstenošanai otrā kārta” (ESF);
- „Latvijas Mākslas akadēmijas studiju kvalitātes uzlabošana” (ERAF);
- „Dizaina inovāciju un tehnoloģijas laboratorijas attīstība” (ERAF);
- „Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanas izveide” (ERAF)
S96 – Central Baltic Fashion Seed (CBFSeed) of the Seed Money Facility of the European Union Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR Seed Money Facility)“ 
Mobilitātes projekts starp Latvijas un Norvēģijas mākslas un dizaina augstākās izglītības institūcijām 

Aktuālie projekti:
Projekts Nr. R030 BaltSe@nioR 
Pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlase 
Projekts #S001 BALTIC MAKERS 
Projekts LMA STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana

Projektu sekmīgu īstenošanu Latvijas Mākslas akadēmijā koordinē Projektu un attīstības  daļa.

Kontaktinformācija:

Projektu un attīstības daļas vadītājs 
Jānis Gailītis
E-pasts: janis.gailitis@lma.lv
Mob. tel.: +371 22303221

Projektu vadītāja
Vineta Kreigere
E-pasts: vineta.kreigere@lma.lv
Mob. tel.: +371 29901031

Projektu vadītāja
Māra Ādiņa
E-pasts: mara.adina@lma.lv
Mob. tel.: +371 29995079