Kreisā mala
Labā mala
STUDIJU JAUNUMI
2018./2019. studiju gada 1. semestra skašu grafiks [01.11.2018. 12:27]
Skašu grafikus iespējams lejupielādēt šeit (PDF dokuments):
Lasīt vairāk ...
Mākslas zinātnes nodaļa aicina pieteikt tēmas 7. zinātniskajai konferencei!
2018. gada 6. decembrī Latvijas Mākslas akadēmijā notiks maģistrantu 7. zinātniskā „Aktuālo pētījumu konference”, kuru organizē LMA Mākslas zinātnes nodaļa. Pieteiktajai tēmai jāsasaucas ar izstrādājamo maģistra darbu un jābūt saskaņotai ar maģistra darba vadītāju. Savus aktuālos pētījumus prezentēt tiek aicināti visu apakšnodaļu studenti. 
Lasīt vairāk ...
(C daļas) izvēles kursi 2018./2019. studiju gada 1. semestrim
Studējošajam ir arī tiesības reģistrēt un iekļaut sekmju izrakstā studiju rezultātus, kas studiju laikā iegūti citās LMA bakalaura programmas apakšnozarēs, atbilstoši to programmu kredītpunktiem, kā arī citās augstskolās Latvijā vai ārzemēs.
Latvijas Mākslas akadēmijai ir noslēgti sadarbības līgumi ar Latvijas Kultūras akadēmiju un J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju.
Lasīt vairāk ...
Latvijas Mākslas akadēmijas 2018./2019. studiju gada PLĀNS
Studējošo imatrikulācijas svinīgais akts notiks 2018. gada 27. augustā, LMA aulā.
Bakalaura programmai plkst. 10.00;
Maģistra un doktora programmai  plkst. 11.00.

No 27. -31. augustam notiks NODARBĪBU, RADOŠO INOVĀCIJU UN INICIATĪVU NEDĒĻA.

Lekcijas un nodarbības uzsāksies no 3.septembra.
Lasīt vairāk ...
Paziņojums par stipendijām! (2 komentāri)
No 2018. gada 27. augusta līdz 12. septembra plkst. 17.00 visiem valsts budžeta sekmīgiem studentiem ir iespēja piedalīties konkursā uz valsts stipendijām, jāiesniedz – IESNIEGUMS (jāaizpilda veidlapa) stipendijas saņemšanai.

Lasīt vairāk ...
Izvēles kurss „Tuvo reģionu māksla“ pie docentes Aigas Dzalbes
Visu nodaļu bakalaura programmas studenti aicināti apmeklēt doc. Aigas Dzalbes kursu „Tuvo reģionu māksla“ (2 kredītpunkti semestrī). Kursā sniegts ieskats kaimiņu zemju (Igaunijas, Lietuvas, Krievijas u.c.) mākslas vēsturē un jaunākajās parādībās, uzsverot ne tikai reģionālo un vēsturisko, bet arī māksliniecisko interešu kopību ar Latviju. Lekcijas notiks pirmdienās plkst. 16.20 – 17.55 19. telpā.
Pieteikšanās un pirmā nodarbība – 10. septembrī.

Anatomijas lekcijas sāksies no 12. septembra!
Uzmanību, 5. un 7. septembrī anatomijas lekcijas nenotiks.

LMA programmas noslēguma darba teorētiskās daļas izstrādāšanas un iesniegšanas noteikumi (1 komentāri)
Ir izstrādāti vienoti noteikumi Bakalaura un Maģistra programmu noslēguma darbu teorētiskās daļas izstrādāšanai un iesniegšanai.
Lasīt vairāk ...
Uzmanību, mainījušies ekskursijas datumi: 2 dienu ekskursija pa Latgales dievnamiem notiks 4. un 5. septembrī.
Lekciju kursa "Kultūras konteksti" klausītājiem (un citiem interesentiem)  ir iespēja pieteikties 2 dienu ekskursijai pa Latgales dievnamiem. Ekskursiju organizē prof. Silvija Grosa, to vadīs doc.Andris Priede (LU). Ekskursija notiks 4. un 5. septembrī ar nakšņošanu Rēzeknē. Atkārtota pieteikšanās, lai precizētu brauciena dalībniekus un apstiprinātu līdzdalību braucienā, iespējama rakstot uz epastu silvija.grosa@lma.lv.
 


Vasaras studiju darbs ZĪMĒŠANĀ
Obligātā vasaras prakse zīmēšanā studentiem šādās apakšnozarēs: Glezniecība 1.-3.k. (1 KP), Grafika 1.k. (2 KP), Tekstilmāksla 1.k. (1 KP), Tēlniecība 1.-2.k. (1 KP), Stikla māksla 1.-3.k. (1 KP), Vides māksla 1.k. (1 KP) Modes māksla 1.k. (2 KP), Scenogrāfija 1.-2.k. (1 KP) 
Par vasaras studiju darbiem tiek piešķirts 1 līdz 2 kredītpunkti.
To apakšnozaru un kursu studenti, kuriem vasaras prakse zīmēšanā nav obligāta, ir tiesīgi piedalīties vasaras praksē un saņemt kredītpunktu par izvēles priekšmetu.Lasīt vairāk ...
Vasaras studiju darbs GLEZNOŠANĀ
Vasaras prakse gleznošanā notiks laikā no 28. maija - 21. jūnijam Ikšķilē "Kugas namā", Jāņa Kugas ielā 11. Pieteikšanās termiņš 20. maijs, 1. stāva vestibils pie lekciju saraksta. Izbraukšana no LMA 28. maijā plkst. 11:00, pasniedzēja Pētera Postaža vadībā. 


 Lasīt vairāk ...
Atkārtotā gleznošanas darbu skate
Atkārtotā gleznošanas darbu skate notiks sesijas slaikā -  24. maijā plkst. 12:00
2017./2018. studiju gada 2.semestra sesijas plāns
2017./2018. studiju gada 2.semestra sesijas plāns Mākslas akadēmijas bakalaura un maģistra programmās studējošajiem. Sekojiet līdzi papildinājumiem, izmaiņām un precizējumiem sesijas plāna projektā! 
Lasīt vairāk ...
Atzīmes kursā "Kultūras konteksti"
Atzīmes lekciju kursā "Kultūras konteksti" varēs saņemt 9. maijā no plkst. 12.00 līdz 12.30, un 10. maijā no plkst. 16.00 līdz 17.00 5.telpā.

Skašu grafiks 2017./2018. studiju gada 2. semestrim (0 komentāri)
Publicēts skašu grafika projekts 2017./2018. studiju gada 2. semestrim. Lūdzam ņemt vērā, ka grafikā iespējami labojumi un precizējumi, tādēļ sekojiet līdzi jaunumiem! Visa labotā informācija tiks īpaši izcelta.
Lasīt vairāk ...
Iespēja piedalīties meistardarbnīcā "Making meaning" (0 komentāri)
Meistardarbnīcas norises laiks: 3.-9.aprīlis
Pasniedzēja: Mārdžorija Amdūra (Margery Amdur) (iegūstams 1 kredītpunkts BA un MA studentiem)
https://www.margeryamdur.com/about/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=_1LGkJBtWWg
Pieteikšanās un sīkāka informācija līdz 28. februārim epastā rita.zavadska@lma.lv vai ieva.krumiņa@lma.lvLasīt vairāk ...
Iespēja pieteikties Turcijas stipendijām (0 komentāri)
Turcija piedāvā stipendijas ārvalstu studentiem no visām pasaules valstīm un iespēju studēt Turcijas prestižākajās universitātēs. Latvijas studentiem maģistra un doktora programmu pieteikumi Turcijas stipendijām būs pieejami no 2018. gada 5. februāra līdz 5. martam un bakalaura programmu pieteikumi no 16. aprīļa līdz 27. maijam.

Vairāk informācijas: http://www.turkiyeburslari.gov.tr
Lasīt vairāk ...
Informācija par studiju kursu Kultūras konteksti (lūgums pievērst uzmanību dažām izmaiņām) (0 komentāri)
Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra programmas lekciju kurss Kultūras konteksti 2017/2018 II semestris   Eiropa starp „ viduslaiku rudeni” un apgaismības laikmetu 
2 kredītpunkti  (ieskaite vadoties pēc  apmeklējuma  - 90-95% )
Kursa kuratore -  LMA Mākslas zinātnes nodaļas vadītāja, prof. Silvija Grosa
Lekcijas notiek LMA  10. telpā  no plkst. 12.10 līdz 13.45
28. 02. plkst. 16.30 lekcija LU Akadēmiskās bibiotēkas reto grāmatu un  rokarakstu nodaļā Rūpniecības ielā 10
16.03 lekcijas Rundāles pilī
Izmaiņas!! - 06.04 lekcija 12.10 LU Akadēmiskās bibiotēkas reto grāmatu un  rokarakstu nodaļā Rūpniecības ielā 10

Lasīt vairāk ...
Vieslekcija par latviešu tradicionālo prasmju fotografēšanu no 1924. līdz 1931. (0 komentāri)
20. februārī, otrdien, plkst. 10.30 – 12.05. telpā nr. 19 Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Vēstures departamenta galvenā krājuma glabātāja Gunita Baumane aicina uz izzinošu lekciju par UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā iekļautu nomināciju “Tradicionālo prasmju un dzīvesveida dokumentēšana Pieminekļu valdes 1924.–1931. gada ekspedīciju fotonegatīvos”.
Lasīt vairāk ...
Bakalaura un maģistra studiju programmu 2017./2018. studiju gada 2. semestra lekciju saraksti (0 komentāri)
Šeit pakāpeniski tiks publicēti 2017./2018. studiju gada 2. semestra lekciju saraksti bakalaura un maģistra programmu studentiem. Divu nedēļu laikā lekciju saraksti var tikt precizēti un papildināti (izmaiņas tiks izceltas ar dzeltenu krāsu). Lūdzam rūpīgi sekot līdzi jaunumiem!

Lekciju grafikus iespējams lejupielādēt šeit (PDF dokuments):
Lasīt vairāk ...
Informācija par reģistrēšanos KAS apakšnozares izvēles kursam ILUSTRĀCIJA UN PAŠIZDOŠANA (0 komentāri)
1. 2017./2018. studiju gada 2. semestrī lekcijas notiks piektdienās 14.40 Vizuālās komunikācijas, ANIMĀCIJAS telpā.
2. Kursam var pieteikties:
A. studenti, kuri līdz šim šo kursu nav apmeklējuši.
Studentiem līdz 2018. gada 29. janvārim jāatsūta portfolio un īss apraksts, kāpēc šis kurss interesē?
E-pasts: maija.kurseva@gmail.com

Lasīt vairāk ...
Paziņojumi par lekciju uzsākšanu 2017./2018. studiju gada 2. semestrī (0 komentāri)
Bakalauru programmas Vizuālās mākslas, Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas un Restaurācijas apakšnozares studentiem.
Lasīt vairāk ...
Informācija par izvēles studiju kursu „Radošas metodes mākslas pedagoģijā” (0 komentāri)
Interesentus par mākslas pedagoģijas kursu „Radošas metodes mākslas pedagoģijā” lūgums pieteikties, rakstot uz Ilzes Vītolas e-pastu: ilze.vitola@lma.lv vai zvanot 29495195, vai nākot uz „TRĪS KRĀSĀM” Miera ielā 15/1! 25. janvārī ievadnodarbība TRĪS KRĀSĀS (Miera ielā 15/1) no plkst. 16.30 līdz 19.00!

Lasīt vairāk ...
Erasmus+ prakses stipendiju PAPILDKONKURSS 2017./2018. studiju gada ietvaros (0 komentāri)
LMA studentiem ir iespēja pieteikties programmas Erasmus+ stipendijai prakses mobilitātei 2017./2018. studiju gada ietvaros un īstenot īslaicīgu (2 mēnešu) praksi kādā no Erasmus+ programmas dalībvalstīm vēl šogad, periodā no 2018. gada 15. februāra līdz 30. septembrim.
Lasīt vairāk ...
Iespēja atkārtoti nokārtot eksāmenu Rietumu mākslas vēturē (Seno laiku mākslas vēsture) (0 komentāri)
UZMANĪBU, BAKALAURA PROGRAMMAS GLEZNIECĪBAS, GRAFIKAS, TĒLNIECĪBAS, TEKSTILMĀKSLAS, KERAMIKAS, STIKLA MĀKSLAS, RESTAURĀCIJAS un MĀKSLAS VĒSTURES UN TEORIJAS 1. kursa studenti, kuri vēl nav nokārtojuši eksāmenu SENO LAIKU MĀKSLAS VĒSTURĒ vai ir jāpārliek eksāmens pie prof. Silvijas Grosas! Iespēja nokārtot eksāmenu būs 2018. gada 19. janvārī plkst. 10.00  LMA 19. auditorijā!

Lasīt vairāk ...
Informācija par atkārtotām skatēm zīmēšanā, gleznošanā, anatomijā un eksāmena pārlikšanu Daiļrades psiholoģijā (0 komentāri)
Sīkāku informāciju par skatēm un eksāmenu varat noskaidrot klikšķinot uz saitēm zemāk:
Lasīt vairāk ...
2017./2018. studiju gada rudens-ziemas sesijas plāns (1 komentāri)
2017./2018. studiju gada rudens-ziemas sesijas plāns Mākslas akadēmijas bakalaura un maģistra programmās studējošajiem. Sekojiet līdzi papildinājumiem, izmaiņām un precizējumiem sesijas plāna projektā! 
Lasīt vairāk ...
Skašu grafiks 2017./2018. studiju gada 1. semestrim (1 komentāri)
Publicēts skašu grafika projekts 2017./2018. studiju gada 1. semestrim un noteikumi sesijas kārtošanai. Lūdzam ņemt vērā, ka grafikā iespējami labojumi un precizējumi, tādēļ sekojiet līdzi jaunumiem! Visa labotā informācija tiks īpaši izcelta.
Lasīt vairāk ...
Cenrādis (0 komentāri)
Cenrādis par maksas pakalpojumu iekasēšanu Latvijas Mākslas akadēmijā - par studenta apliecības un sekmju grāmatiņas dublikāta izgatavošanu, izziņu izsniegšanu svešvalodā u.tml. Lūdzam pievērst uzmanību, ka cenrādī 2017. gada 26. oktobrī veikti grozījumi! Sākot no š.g. 26. oktobra, visi maksājumi ir jāveic atbilstoši jaunajam cenrādim.
Lasīt vairāk ...
Otrais uzdevums Kultūras vēsturē (0 komentāri)
2. uzdevums Kultūras vēsturē (pasniedzējs Andrejs Mūrnieks).
Lasīt vairāk ...
Starpskates gleznošanā
30.oktobrī 
Plkst.11.00 - Visu apakšnozaru (izņemot gleznotājus) BA programmas 1. – 4. kursa studentiem
(2., 3. stāvu foajē, gaiteņi)
31.oktobrī
Plkst.11.00 - Glezniecības apakšnozares BA programmas studentiem. 
Glezniecības apakšnozares studentiem notiks starpskate arī kompozīcijā.
(2. stāva foajē, gaitenis un telpas)
Bakalaura programmas visu apakšnozaru studiju programmas kredītpunktos
Lasot tālāk, atradīsiet informāciju par visu apakšnozaru studiju programmu kredītpunktiem, kas aktuāli Bakalaura programmas studentiem 2017./2018. studiju gada ietvaros. Lūdzam studējošos ar šo informāciju iepazīties.
Lasīt vairāk ...
Bibliotēkā iespējams iepazīties ar Britannica un MIT Press datubāzēm (0 komentāri)
LMA bibliotēkā no 05. 10. līdz 31. 10. 2017. ir pieejamas  Britannica Academic un ImageQuest izmēģinājuma versijas. No 3. 10.  līdz 10. 11. ir pieejama izmēģinājuma versija datu bāzei MIT Press journal collection.
Mākslas zinātnes nodaļa aicina pieteikt tēmas 6. zinātniskajai konferencei! (0 komentāri)
2017. gada 8. decembrī Latvijas Mākslas akadēmijā notiks maģistrantu 6. zinātniskā „Aktuālo pētījumu konference”, kuru organizē LMA Mākslas zinātnes nodaļa. Konferences galvenais mērķis ir veicināt kvalitatīva un pamatota maģistra darba izstrādi. Pieteiktajai tēmai jāsasaucas ar izstrādājamo maģistra darbu un jābūt saskaņotai ar maģistra darba vadītāju. Mākslas vēstures un teorijas apakšnozares studentiem dalība ir obligāta. Savus aktuālos pētījumus prezentēt tiek aicināti arī citu apakšnodaļu studenti. 
Lasīt vairāk ...
Izvēles kursi 2017./2018. studiju gadā (1 komentāri)
Izvēles kursu sarakstus bakalaura programmai iespējams lejupielādēt šeit (PDF dokumenti):
Lasīt vairāk ...
Informācija par lekciju VIDUSLAIKU ARHITEKTŪRAS UN MĀKSLAS BALTIJĀ (0 komentāri)
Ceturtdien, 5. oktobrī, VIDUSLAIKU ARHITEKTŪRAS UN MĀKSLAS BALTIJĀ lekcija pie dr.art. Elitas Grosmanes. Maģistra Mākslas vēstures un teorijas 1., 2. kursam, kā arī brīvās izvēles studentiem NOTIKS Rīgas Sv.Pētera baznīcā. Tikšanās pie baznīcas ieejas plkst. 16:20 (vēlams aut kājas ērtos apavos).
Noslēgusies pieteikšanās studiju kursam "Mākslas pedagoģija kultūrvidē" (0 komentāri)
Pieteikšanās bakalaura programmas studiju kursam "Mākslas pedagoģija kultūrvidē" ir noslēgusies. Nodarbības notiek Mākslas izglītības centrā TRĪS KRĀSAS Miera ielā 33. Sākot no 21. septembra, ievadlekcijas akadēmijā vairs nav paredzētas. Jautājumu gadījumā rakstiet: ilze.vitola@lma.lv vai 29495195.
Aicinājums pieteikties konkursam "Sports Rīgas pilsētā" (0 komentāri)
Savā darbā var ietvert:
• Sporta norises Rīgas pilsētā;
• Rīgas sportistu portretus;
• Sporta veida atraktivitāti un dinamiku.
Projektu veido un prezentē viens autors.
Nosacījumi projektu pieteikumu iesniegšanai:
• projekta darbi plaknē jāiesniedz sekojošos izmēros – min.60x80cm, max.100x150cm;
• nesarežģīti montējami un demontējami transportēšanai, uzglabāšanai un vairākkārtējai eksponēšanai;

Lasīt vairāk ...
2017./2018. studiju gada plāns (0 komentāri)
Informācija studējošajiem par 2017./2018. studiju gada plānu.
Lasīt vairāk ...
Nolikums par studiju kārtību Latvijas Mākslas akadēmijā (0 komentāri)
Nolikums par studiju kārtību Latvijas Mākslas akadēmijā satur informāciju par studiju pamatprincipiem, tiesībām studēt, studiju veidiem un kārtību (tostarp par vērtēšanas sistēmu un pārbaudījumiem), studējošo pienākumiem un tiesībām, studiju pārtraukšanu un atsākšanu un citiem nozīmīgiem jautājumiem. Lasot tālāk, nolikumu iespējams lejupielādēt.
Lasīt vairāk ...
Kārtība par pārbaudījumu kārtošanu par maksu (0 komentāri)
Informācija par noteikumiem un kārtību, kādā studējošie kārto pārbaudījumus par maksu.
Lasīt vairāk ...
Kārtība par dokumentu izsniegšanu par maksu (0 komentāri)
Informācija par kārtību, kādā tiek izsniegti dokumenti par maksu.
Lasīt vairāk ...
Par transporta izdevumu kompensācijām (0 komentāri)
No 2009. gada 1. septembra studējošajiem netiek paredzēta transporta kompensāciju izmaksa.
Lasīt vairāk ...
Latvijas Mākslas akadēmijas Ētikas kodekss (14 komentāri)
Aicinām iepazīties ar Latvijas Mākslas akadēmijas Ētikas kodeksu, kas obligāts visiem darbiniekiem, akadēmiskajam personālam un studentiem.
Lasīt vairāk ...
ResearchGATE (0 komentāri)
ResearchGATE dod iespēju pētniekiem/zinātniekiem komunicēt ar sev interesējošās nozares kolēģiem un būvēt savu zinātnisko tīklu.
Lasīt vairāk ...