Kreisā mala
Labā mala

Funkcionālā dizaina apakšnozare un katedra

Dibināšanas gads: 1964.

Funkcionālā dizaina apakšnozares mērķis ir sagatavot dizainerus, kuri spēj patstāvīgi strādāt pie jaunu funkcionālu priekšmetu un sadzīviskās vides projektu izstrādes. Studenti tiek iepazīstināti ar dažādām teorētiskām disciplīnām, materiāliem, to īpašībām un apstrādes tehnoloģijām. Tajā pašā laikā studenti tiek mudināti eksperimentēt, pielietojot akadēmiskās zināšanas, ģenerēt jaunas idejas un radīt.

Funkcionālā dizaina katedras kompozīcijas obligātās izvēles studiju kursu uzdevumu saturā ietilpst:
1. Dizaina pamati, kompozīcijas uzbūves principi un dizainera kvalifikācijai nepieciešamās teorētiskās disciplīnas: materiālu tehnoloģijas, inženierpsiholoģijas, tēlotāja ģeometrija, ergonomika un izstrādājumu funkcionālā analīze.
2. Kompozicionālās projektēšanas uzdevumi ar pieaugošu sarežģītības pakāpi un uzdevumu satura loģisku pēctecību. Uzdevumu saturs aptver dažādas saimnieciskās darbības sfēras, sākot ar vienkāršiem sadzīves priekšmetiem un beidzot ar priekšlikumiem mēbeļu un transporta priekšmetu izstrādei. Studējošie apgūst darba iemaņas ar klasiskiem un moderniem projektēšanas darba paņēmieniem, tajā skaitā ar grafiskajām un telpiskajām datorprogrammām: COREL-DRAW, PHOTOSHOP, 3D STUDIO, AUTO CAD, ILLUSTRATOR.
3. Praktiskai izstrādāšanai materiālā paredzētie studiju uzdevumi. Šo praktisko studiju gaitā tiek izstrādāti modeļi un prototipi, kā rezultātā studenti tiek iepazīstināti ar dažādiem materiāliem - ģipsi, stiklu, koku, metālu, plastmasu - un to apstrādes paņēmieniem, arī digitālās 3D modelēšanas metodēm.
4. Speciālie mākslas priekšmeti. Formas, krāsas un telpas izjūtu attīstīšanai studenti apgūst plaknes (2D) un telpas (3D) organizācijas principus, mācās zīmēšanu, gleznošanu, veidošanu un speciālo formveidi.

Funkcionālā dizaina katedrai ir savas darbnīcas un laboratorijas.

Noderīga informācija: 
- Personāls
- Mācību priekšmeti
- Studentu darbi

Katedras vadītājs:
profesors Holgers Elers

Katedras docētāji:
- emeritētais profesors Juris Panteļejevs;
- emeritētais profesors Arvīds Drīzulis;
- emeritētais profesors Tālivaldis Gaumigs;
- asociētā profesore Barbara Ābele;
- asociētā profesore Gita Straustiņa;
- docents Ervins Pastors;
- docente Edīte Bērziņa;
- docente Aija Freimane;
- docents Kirils Panteļejevs;
- pasniedzējs Rihards Funts;
- pasniedzējs Ilvars Elceris;
- pasniedzējs Edgars Zvirgzdiņš;
- izglītības metodiķe Esmeralda Purvišķe.