Kreisā mala
Labā mala

STUDIJU PROGRAMMU VADĪTĀJI

Bakalaura un maģistra studiju programmas vada Senāta vēlēti dekāni, kas personīgi ir atbildīgi par savu struktūrvienību darbību, jaunradi un zinātnisko pētniecību.

Dekāni tiek ievēlēti uz pieciem gadiem, un šo amatu drīkst ieņemt ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas.

Šobrīd bakalaura studiju programmas dekāna p.i. ir Zilgma Prēdele un maģistra studiju programmas vadītāja Antra Priede. Doktora studiju programmu vada profesors Dr. habil. art. Ojārs Spārītis.