Kreisā mala
Labā mala
„Kustība. Attēls. Skaņa” apakšnozare un katedra

Apakšnozare „Kustība. Attēls. Skaņa” tīmeklī: k-a-s.orgFacebook

Apakšnozares „Kustība. Attēls. Skaņa” (KAS) programmā tiek studēta animācijas režija, dažādi animācijas veidošanas paņēmieni, secīgi apgūti gan klasiskās, gan digitālās animācijas veidošanas principi, kā arī tiek apzināts laikā bāzētu mediju daudzveidīgais pielietojums gan lineāru, gan poētiski daudzslāņainu vizuālo stāstu radīšanā.

Programmā studējošie specializējas komunikatīvu attēlu radīšanā, teksta un attēla mijiedarbībā, kur izmantotā tehnoloģija (gan digitāla, gan analoga) variējas atkarībā no semestra uzstādījuma - teksta ilustrēšana, vizuālu stāstu veidošana personīgu vērojumu rezultātā, kā arī kustīga attēla, skaņas, telpisku struktūru un divdimensionāla attēla kombinēšana, balstoties padziļinātā materiāla vai situācijas izpētē. Studējošie tiek iedrošināti savas personīgās un oriģinālās vizuālās izteiksmes meklēt aiz akadēmiskā zīmējuma robežām.

Studiju laikā tiek apgūtas dažādas tehnoloģijas, ar kuru palīdzību tiek veidoti semestra uzdevumi, - to nodrošina aprīkota foto studija, mūsdienu prasībām atbilstoša datorklase ar Wacom ierīcēm un sietspiedes darbnīca.

Studējošie, beidzot KAS apakšnozari, būs apguvuši nepieciešamās iemaņas, lai veidotu komunikācijā balstītu mākslu, oriģinālas animācijas filmas un to scenārijus, izkops individuālo stilu, lai ilustrētu gan pašu idejas, gan citu autoru rakstītus tekstus. Apakšnozares absolventi spēs strādāt industrijā, veidojot reklāmas, ilustrācijas grāmatām, žurnālu un avīžu rakstiem, spēs integrēt attēlu komunikatīvajā dizainā, sagatavot attēlus un maketus tipogrāfijas darbiem.


Programmas ietvaros apgūstamie mācību priekšmeti:

1. Animācija. Sākotnēji tiek apgūti teorētiski un praktiski animācijas pamatprincipi - klasiskā animācija. Vēlāk tiek apgūtas ideju realizēšanai nepieciešamās programmas - Toon Boom, TV-Paint, Adobe PS/AE, Animate PRO, Cinema 4D. Iegūtās iemaņas tiek pielietotas gan animācijas režijā, gan komunikatīvo attēlu veidošanā, sasniedzot kvalitatīvu, konceptuāli pamatotu studiju darbu. Kursā „Animācijas režija” studiju gaitā studējošie iepazīst kustīgā attēla veidošanas vēsturi un aktuālās mūsdienu animācijas tendences, iepazīstas ar animācijas filmu veidošanas pamatprincipiem, veido un analizē scenāriju, gūst iemaņas intensīvos treniņos, veidojot vizuālus stāsta sekvenču plānus (storyboard) un izstrādājot konceptuāli pamatotus animācijas sižetus.

2. Kustīgais digitālais attēls.  Tiek apgūts foto un video tehnikas pielietojums un attēla kustības radīšana - Stopmotion un Timeleapse, kā arī ar to saistītās programmatūras izmantošana. Tiek iegūtas prasmes uzstādīt un kontrolēt mākslīgo apgaismojumu studijas apstākļos, izvietot tehnikas uzstādījumu grupu.

3. Aktiermeistarība. Apgūti aktiermeistarības pamati un spēles principi, ķermeņa plastika un kustības izteiksmīgums, etīžu izveide un izspēle, strādājot gan grupā, gan individuāli. Iegūtās iemaņas palīdzēs animācijas darbu veidošanā, radot antropomorfu tēlu kustību laikā.

4. Teksts un attēls. Teorētiskajās lekcijās studējošie iepazīstas ar ilustrācijas vēsturi, jaunākajām tendencēm ilustrācijā un laikmetīgās mākslas virzieniem, kas saistīti ar zīmējumu, performanci un kustīgo attēlu. Praktiskajās nodarbībās, izmantojot tradicionālās un digitālās tehnikas, studējošie apgūst vizuālu stāstu veidošanas paņēmienus. Pielietojot dažādus medijus, tiek paplašināts māksliniecisko paņēmienu klāsts un iedrošināti drosmīgi eksperimenti attēlu radīšanai un personīgā stila izkopšanai. Atkarībā no semestra uzdevuma tiek veikts izpētes darbs par konkrētu tēmu, veidotas attēlu sērijas brīvi izvēlētās tehnikās, kā arī pašu izdotas grāmatas, komiksi, telpiski objekti, tekstu ilustrācijas un kustīgi attēli.

5. Dizaina grafika. Lekcijās un semināros tiek aplūkoti datorgrafiku veidošanas pamatprincipi, elementi un kompozīcijas veidošana. Apgūtas dažādas digitālā attēla radīšanas un apstrādāšanas programmas pikseļgrafikā un vektorgrafikā - Adobe Photoshop un Illustrator, tiek izmantotas Wacom ierīces gan attēla veidošanai, gan transformēšanai. Tiek apgūta maketēšanas programma InDesign un iegūtas iemaņas failu sagatavošanai ofseta drukai un digitāldrukai. Tiek organizētas tikšanās ar papīra ražotāju pārstāvjiem, apmeklētas tipogrāfijas, kur klātienē iespējams iepazīt tehnoloģisko procesu, tiek rīkotas tikšanās ar dizaina grafikas speciālistiem.

6. Darbs materiālā. Apgūtas analogās attēla pavairošanas iespējas dobspiedē, augstspiedē, sietspiedē.

7. Foto. Studiju kursa ietvaros  tiek apgūti fotografēšanas teorētiskie pamati, aprīkojums un apgūta fotografēšanas prakse. Tiek iegūta spēja prasmīgi rīkoties ar fototehniku, kā arī apgūtas datorprogrammas, kas paredzētas foto attēlu korekcijai un apstrādei.

8. Video uzņemšanas pamati. Notiek iepazīšanās ar tehniku - filmēšanas un gaismošanas, dažādām filmēšanas papildierīcēm. Apgūs to pielietojums praksē, kā arī video montāžas pamatus.

9. Audio. Skaņas ieraksta un apstrādes pamati. Iepazīšanās ar attiecīgu tehniku.

10. Zīmēšana. Zīmēšanas studiju programmu nodrošina Zīmēšanas katedra. Kopējais mērķis ir veicināt tādu zīmētāja profesionālā līmeņa izkopšanu, kas ļauj īstenot gan sarežģītu apjomu un formu zīmēšanu no dabas, gan zīmēšanas procesā uzkrāto zināšanu un vizuālās pieredzes vizualizēšanu pēc atmiņas vai iztēles.

11. Gleznošana. Studijas glezniecības specializācijā nodrošina Glezniecības katedra. Programmu raksturo plaša stilistisko un tematisko uzdevumu amplitūda - no klasiskiem glezniecības uzdevumiem līdz modernām starpdisciplinārām izpausmēm.

12. Veidošana. Veidošanas studijas "no dabas" (plakne, bareljefs, 3D objekts, galva, figūra) nodrošina tēlniecības katedra.

13. Kompozīcija (kopā ar VKN) . Uzdevumu sērija studentu mākslinieciskās domāšanas vecināšanai. Studiju laikā tiek doti dažādas sarežģītības, pārsvarā konceptuāla rakstura uzdevumi. Tiek izpildīti individuāli vai grupās, konsultējoties ar pasniedzēju.


Noderīga informācija:
- Personāls
- Video galerija
- Mācību priekšmeti

Katedras vadītājs:
profesors Ojārs Pētersons

Katedras docētāji:
- lektore Maija Kurševa;
- Edmunds Jansons;
- Armands Zelčs;
- Vents Āboltiņš;
- Dzintars Krūmiņš;
- Inga Prauliņa;
- Eduards Čipots;
- Mārtiņš Lablaiks;
- Dainis Juraga.