Kreisā mala
Labā mala
Ojārs Pētersons
Profesors, katedras vadītājs
Studiju kurss: Kompozīcija
Tel.: +371 67320371
E-pasts: ojars@vkn.lv
Maija Kurševa
Docente
Studiju kurss: Teksts un attēls
E-pasts: maija.kurseva@lma.lv
Armands Zelčs
Lektors
Studiju kurss: Komunikāciju grafika
Vents Āboltiņš
Docents
Studiju kurss: Digitālais attēls un kustība
Dzintars Krūmiņš
Stundu pasniedzējs
Studiju kursi: Digitālā animācija, Aktiermeistarība
Inga Prauliņa
Lektore
Studiju kurss: Klasiskā animācija
Ivs Zenne
Lektors
Edmunds Jansons
Stundu pasniedzējs.