Kreisā mala
Labā mala
„Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā” tiek izsludināta reizi gadā, un stipendijām pieteikties var Latvijas Mākslas akadēmijas studenti, kuri studē LMA bakalaura programmas 2. un 3. kursā un maģistra programmas 1. kursā. Katru studiju gadu Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura un maģistra programmas studentiem kopā tiek piešķirtas trīs stipendijas. Viena stipendija bakalaura programmas studentam un viena stipendija maģistrantūras programmas studentam. Trešās stipendijas sadalījumus starp programmu līmeņiem tiek izvērtēts, pēc konkursa pieteikuma skaita un kvalitātes, un to sadala konkursa žūrijas komisija. Pavisam kopā  tiek piešķirtas ne mazāk kā 3 stipendijas. 

2010. gadā mecenāte Ināra Tetereva ar vīru Borisu Teterevu nodibināja ģimenes labdarības fondu ar nolūku atbalstīt izcilas un sabiedrībai noderīgas labdarības iniciatīvas. Fonds sniedz atbalstu arī izglītības jomai.   Borisa un Ināras Teterevu fonds 2012. gada 4. aprīlī parakstīja nodomu protokolu ar Latvijas Mākslas akadēmiju par sadarbību turpmākos piecus gadus izglītības izcilības stiprināšanai. Šīs sadarbības ietvaros ir nodibinātas „Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā”.

Vairāk par stipendiju piešķiršanu un Latvijas Mākslas akadēmijas sadarbību ar Borisa un Ināras Teterevu fondu var lasīt šeit (klikšķināt šeit).STIPENDIJU IEGUVĒJI

2017./2018. STUDIJU GADS
Jānis Krauklis
Jaunais mākslinieks bakalaura studiju posmā rūpīgi kopis savu māksliniecisko rokrakstu. No darba uz darbu demonstrējot savu mērķtiecīgo radošo izaugsmi, ieguvis atzinību, pārvēršot, skatītājam pierastas lietas jaunās struktūrās. Jānim raksturīgs pārsteidzoši konstruktīvs skatījums uz radošām problēmām, un ar savu pieeju materiālam un telpai, tas rezultējies atzīstamos mākslas darbos, kuri iekļaujas mūsdienu mākslas vidē
Laura Veļa
Lauru Veļu var apbrīnot par to, ka bez ierastajām Rozentālskolas vai mākslas skolas taciņas viņa ir veiksmīgi iekļāvusies LMA topošo gleznotāju vidē. Jau beidzot bakalaura programmu, viņa radīja izcilu mākslas darbu, kas atspoguļoja sinerģiju starp analītisku domāšanu un radošo prātu.
Krišjānis Elviks
Krišjānis Elviks sevi apliecinājis kā talantīgs un radošs mākslinieks, un dažu studiju gadu laikā paralēli studijām ir izveidojis vairākas scenogrāfijas izrādēm, kuras tika pamanītas un uzteiktas tieši sava vizuālā tēla dēļ. Viņa darbībai teātrī un studiju uzdevumu risinājumiem raksturīga oriģināla domāšana, asprātība un mūsdienīga pieeja. Krišjāņa idejas ir neizbēgami laikmetīgas, jo tās tiek atrastas un pielietotas kā vienīgie īstie un nepieciešamie līdzekļi izrādes vizuālā tēla veidošanā “ šeit un tagad.”
2016./2017. STUDIJU GADS
Dārta Lote Bērziņa
LMA Vizuālās mākslas nodaļas Glezniecības apakšnozares bakalaura programmas 3. kursa studente
“Jau kopš pirmā kursa Mākslas akadēmijā Dārta Lote Bērziņa ir izcēlusies ar radošu strādāt gribu. Dārta daudz eksperimentē ar krāsu tehnoloģijām un optiskiem efektiem. Viņas radītie darbi ir gan piesātināti ar humoru, gan fetišistu asprātībām un kārtīgu porciju ironijas.”

Lasīt vairāk ...
Agate Lielpētere
LMA Vizuālās mākslas nodaļas Grafikas apakšnozares bakalaura programmas 2. kursa studente
“Topošās mākslinieces mācību darbi izceļas ar svaigu, it kā nedaudz rotaļīgu pieeju, kurā jaušams grafisks smalkums, telpas un kustības izjūta, kā arī nevainojams tehnisks izpildījums. Agate Lielpētere ir apliecinājusi sevi kā aktīvu radošu personību arī ārpus Mākslas akadēmijas, piedaloties izstādēs un konkursos Latvijā un ārzemēs, piemēram, akvareļglezniecības konkursā Londonā (2016).”

Lasīt vairāk ...
Una Mikuda
LMA Dizaina nodaļas Metāla dizaina apakšnozares maģistra programmas 1. kursa studente
“Rotu dizains atšķiras no citām nozarēm ar to, ka bez radošuma, kompozīcijas, tikpat liela nozīme ir tehniskajam izpildījumam. Unu darbnīcā var satikt visbiežāk. Viņas neatlaidība atspoguļojas perfekti realizētajās rotās. Šobrīd Una pārstāv Latvijas Mākslas akadēmiju starptautiskā rotu izstādē “Joya Art Jewelry fair”.”

Lasīt vairāk ...
Marta Veinberga
LMA Vizuālās mākslas nodaļas Glezniecības apakšnozares maģistra programmas 1. kursa studente
“Marta Veinberga jau ar iegūtu izglītību un karjeru citās jomās ir atnākusi uz mākslas akadēmiju un nopietni pievērsusies glezniecībai. Savu asi uztrenēto intelektu viņa meistarīgi pielieto glezniecībā nosprausto robežu paplašināšanai. Marta izmantojot arhitektūras sižetus, veido sociālkritiskus darbus par patērētāju sabiedrības lomu mūsu dzīvē.”

Mākslinieces mājaslapa: http://www.martaveinberga.com/
Lasīt vairāk ...
2015./2016. STUDIJU GADS
Evija Šaitere
LMA bakalaura programmas Modes mākslas apakšnozares studente
Jaunās mākslinieces interese par mitoloģiju un cilvēka dziļākajiem kultūras slāņiem transformējas cilvēka iekšējo būtību manifestējošā apģērbā. Evija ir drosmīga radošajā darbā, mērķtiecīga un spēj sevi apliecināt starptautiskos konkursos.
Lasīt vairāk ...
Kristīne Kutepova
LMA bakalaura programmas Glezniecības apakšnozare studente
Ja Kristīni jānosauc vienā viņu raksturojošā vārdā, šis vārds būtu “jauda”. Kristīne tiek raksturota kā aktīva, enerģiska un ideju pilnu māksliniece, kuras radošums ļauj strādāt dažādās mākslas nozarēs, kā arī aizraut apkārtējos. Studente apguvusi tekstilmākslu un pašreiz studē glezniecību, spilgti pierādot sevi arī šajā mākslas veidā.
Lasīt vairāk ...
Laima Ūdre
LMA maģistra programmas Modes mākslas apakšnozares studente
Laima ir personība, kas izceļas ar nopietnu, atbildīgu pieeju dotajiem uzdevumiem un izcilām darba spējām. Viņas radītās kolekcijas raksturo vērīga apkārtējo notikumu analīze. Modes dizains jaunās mākslinieces projektos ir ne tikai apģērbs, bet arī idejiska un sociāla komunikācija. Laima rada tēlus, kuros apvienojas monumentāla forma un pārdomātas detaļas. Šie formas pētījumi balstās jūtīgā sabiedrisko vibrāciju ainā.
Lasīt vairāk ...
Margrieta Dreiblate
LMA maģistra programmas Vizuālās komunikācijas apakšnozares studente
Jaunā māksliniece savu radošo darbību saista ar vienmēr aktuālo sociālo sfēru. Margrietas radošajos projektos ir nepārprotama interese par visu, kas virmo ap viņu, par to, kas šķiet svarīgs un aktuāls ne tikai mūsdienu jaunās sabiedrības vidū. Šīs aktuālās problēmas tiek apspēlētas savdabīgi, šķiet, raugoties no ārēji viegla un neuzspiesta skatupunkta. Bet saturā darbi ir pārliecinoši, ar iekšēju emocionālu un sociālu spriedzi.
Lasīt vairāk ...
2014./2015. STUDIJU GADS
Sigita Sniegs
LMA bakalaura programmas Modes mākslas apakšnozares studente
Sigitas Sniegs attieksme pret darbu ir neizmērojama tieksme pēc izcilības visās izpausmēs, kā arī nesavtīga sevis realizācija, lai sasniegtu jebkuru iecerēto mērķi un realizētu pat trakākās idejas tērpu kolekcijās.
Lasīt vairāk ...
Talita Vālodze
LMA bakalaura programmas Glezniecības apakšnozare studente
Talita Vālodze regulāri piedalās izstādēs un Latvijas Mākslas akadēmijas organizētos projektos. Jauno mākslinieci var raksturot kā īpaši aktīvu un enerģisku studenti. Viņas glezniecības rokrakstam piemīt spēja fiksēt smalkas izjūtas un noskaņas.
Lasīt vairāk ...
Līga Spunde
LMA maģistra programmas Vizuālās komunikācijas apakšnozares studente
Par Vizuālās komunikācijas apakšnozares maģistrantūras studenti Līgu Spundi prof. Jānis Murovskis saka: „Viņa organiski tiecas pēc labākā, ko var sasniegt. Stipendija ir piešķirta īstajam cilvēkam.” Līga Spunde savu radošo potenciālu ir apliecinājusi ar apbalvojumiem starptautiska mēroga konkursos un grupu izstādēs.
Lasīt vairāk ...
2013./2014. STUDIJU GADS
Elīna Brasliņa
LMA bakalaura programmas Grafikas apakšnozares studente
Elīna Brasliņa ir ļoti mērķtiecīga un iekšēji motivēta studente, turklāt apveltīta ar lielām darbaspējām un dabas dotu talantu. Var teikt, ka Elīna jau no pirmās savas studiju dienas Mākslas akadēmijā kļuva ne tikai par sava kursa, bet visas nodaļas studentu neformālo līderi. Viņa pārvalda angļu, franču un arī japāņu valodu. Elīnas intelektuālais šarms izpaužas vizuālās un lingvistiskās izteiksmes saspēlē, mīlestībā pret zīmējumu un literatūru, spējā domāt, izmantojot zīmējumu dažādās izpausmēs. Jaunā māksliniece piedalās Mākslas akadēmijas studentu aktivitātēs un domā par patstāvīgiem radošiem projektiem.
Lasīt vairāk ...
Elīna Sproģe
LMA bakalaura programmas Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozares studente
Elīna Sproģe - topošā mākslas zinātniece sevi ir jau apliecinājusi, radoši līdzdarbojoties neskaitāmos laikmetīgās mākslas projektos, publicējoties aktuālajā interneta vietnē „Arterritory”, sadarbojoties ar kuratoriem laikmetīgo izstāžu iekārtošanā, kā arī iesaistoties Baltijas reģionā tik nozīmīgajā „Art Vilnius” mākslas mesē. Elīna Sproģe ir daudzpusīga radoša personība, kuras darbība tiek teorētiski un kvalitatīvi pamatota.
Lasīt vairāk ...
Guna Poga
LMA maģistra programmas Funkcionālā dizaina apakšnozares studente
Guna Poga ir mērķtiecīga, enerģiska studente, kura aktīvi piedalās studiju procesā un ar lielu interesi iesaistās dažādos Mākslas akadēmijas sadarbības projektos. Spilgts piemērs ir dalība Rīgas domes un Latvijas Mākslas akadēmijas kopprojektā „Ziemassvētku egļu ceļš”, kā arī Rīgas pilsētas noformējuma izveide par godu XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem. Guna Poga teicami plāno savu laiku, jo pagūst iesaistīties un veiksmīgi īstenot projektus, kas nav saistīti ar studiju procesu. Tas apliecina to, ka Guna Poga vēlas realizēt savas idejas ne tikai mākslas, bet arī dizaina jomā.

Lasīt vairāk ...
2012./2013. STUDIJU GADS
Lilita Bauģe
LMA Bakalaura programmas Tekstilmākslas apakšnozares studente
Lilita Bauģe apliecinājusi sevi kā oriģināli domājošu un jaunus izteiksmes veidus meklējošu radošu personību. Viņas domāšanas vēriens, asprātība, āķīgums, monumentāli risinājumi tiek attīstīti trijās dimensijās un adekvātu izpausmi rod tekstilmateriālos un tehnikās, kuras palīdz idejai iemiesoties izteiksmīgos un atmiņā paliekošos veidolos. 
Lasīt vairāk ...
Sandra Strēle
LMA Bakalaura programmas Glezniecības apakšnozares studente
Sandrai Strēlei tematiski vissaistošākā šķiet tieši ainavu glezniecība, kurā viņa panāk telpas, gaismas un gaisa nojausmu. Jaunā māksliniece uzrunā ar savu glezniecisko vērienu, lielformāta instalācijām un perfektu krāsu izjūtu, kā arī dzīvespriecīgo bezrūpību mākslā un ikdienā. 
Lasīt vairāk ...
Agita Šteinberga
LMA maģistra programmas Tēlniecības apakšnozares studente
Agita Šteinberga ir viena no daudzsološākajām un perspektīvākajām jaunajām tēlniecēm - talantīgi pārvalda telpiskās formas valodu, radoši un oriģināli veidojusi gan tematiskas, gan brīvas izvēles kompozīcijas - lielus telpiskus darbus pilsētvidē. Apguvusi un pārzina dažādas materiālu apstrādes tehnoloģijas, šīs iemaņas perfekti izmanto savu radošo ideju īstenošanā.
Lasīt vairāk ...