Kreisā mala
Labā mala
LMA PASNIEDZĒJU GRANTI

LMA pasniedzēju grantu piešķiršanas mērķis ir sekmēt LMA akadēmiskā personāla kvalifikācijas un radošās kvalitātes celšanu. Teterevu fonda granti pasniedzējiem sniedz iespēju uzturēties viņu izvēlētā rezidentūrā vai radošajā braucienā jebkurā valstī no 7 dienām līdz 4 nedēļām. 

Stipendija LMA pasniedzējiem sniedz iespēju ārpus akadēmiskās vides pilnveidot savu kvalifikāciju un iegūt jaunas zināšanas, lai tās izmantotu studiju procesā un jauniegūto pieredzi investētu jaunajos studentos. Līdz šim īstenojot projektu „Pasniedzēju granti” notikuši 23 radošie braucieni uz Krieviju, Itāliju, Vāciju, Čehiju, Gruziju, ASV, Jeruzalemi, Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Franciju un Filipīnām. Kā galvenais projekta rezultāts jāmin pasniedzēju radošuma aktivizēšana, jaunu iespaidu un pieredzes gūšana. Braucienu laikā tiek dibināti jauni starptautiskie kontakti, kuri noder, veidojot jaunus LMA projektus.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2017. gada 25. janvāris.

Kopsavilkums, nolikums un pieteikuma anketa lejupielādējami:


LMA PASNIEDZĒJU RADOŠIE BRAUCIENI