Kreisā mala
Labā mala
ERASMUS+ pieredze

1998. gadā Latvijas Mākslas akadēmija uzsāka studiju un pieredzes apmaiņas programmu, kas sniedz iespēju gan studentiem, gan mācībspēkiem gūt profesionālu pieredzi jebkurā no Eiropas valstīm. 2007. gadā programma tika paplašināta, iekļaujot tajā arī personāla un studentu stažēšanos uzņēmumos.

Jau 15 gadus Latvijas Mākslas akadēmija veiksmīgi realizē  programmas Erasmus+ mērķus, ik gadu palielinot mobilitāšu skaitu un pilnveidojot programmas izpildi. Šo gadu laikā Latvijas Mākslas akadēmija nodibinājusi partnerību ar vairāk nekā 100 mākslas augstskolām visā Eiropā, studijās un praksēs devušies vairāk kā 300 studentu un  200 Akadēmijas darbinieku.

Aicinām Jūs iepazīties ar viņu pieredzes stāstiem, ieteikumiem, noderīgu informāciju un foto galerijām:

Studijas (klikšķināt šeit)
Prakse (klikšķināt šeit)