Kreisā mala
Labā mala
Par CIRRUS

CIRRUS ir Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbības augstskolu tīkls, kura mērķis ir īstenot sadarbības projektus, docēšanas un prakses mobilitātes, apmācību kursus un vasaras skolas mākslas, dizaina, mediju un arhitektūras jomās. CIRRUS tīkla ietvaros Latvijas Mākslas akadēmiju vieno sadarbība ar 17 mākslas augstskolām.

CIRRUS partnervalstis ir Dānija, Igaunija, Islande, Lietuva, Norvēģija, Somija un Zviedrija.
CIRRUS partnerskolas: www.lma.lv/cirruspartnerskolas

DOCĒŠANAS  UN PIEREDZES APMAIŅAS MOBILITĀTE
Pasniedzējiem ir iespēja docēt jebkurā no CIRRUS tīkla partneraugstskolām, noteiktais minimālais docēšanas laiks – 1 diena / 8 stundas; pieredzes apmaiņas mobilitātei nav minimālā laika perioda. Stipendijas apjoms noteikts kā vienreizēja stipendija 330 EUR apmērā (uz Islandi 660 EUR) ceļa izdevumu segšanai un mobilitātes stipendija 70 EUR dienā (maksimāli 355 EUR nedēļā).

Lai pieteiktos docēšanai vai pieredzes apmaiņai kādā no CIRRUS sadarbības augstskolām, jāsazinās ar partneraugstskolas koordinatoru un jāvienojas par vizītes programmu un laiku. Pēc vienošanās ar partneraugstskolu jāsazinās ar LMA Ārlietu un izstāžu daļu un jāaizpilda mobilitātes programmas un stipendijas pieteikuma anketa.
Detalizēta informācija par programmas aktivitātēm un partneraugstskolām pieejama CIRRUS tīkla mājaslapā www.cirrus.artun.ee.

CIRRUS tīkla mobilitāti organizē:
LMA Ārlietu un izstāžu daļas koordinatore
Inta Rubule /  inta.rubule@lma.lv / +37120016463