Kreisā mala
Labā mala
Par KUNO

KUNO ir Baltijas un Ziemeļvalstu mākslas augstskolu sadarbības tīkls, kura mērķis ir stiprināt augstskolu sadarbību mākslas, mākslas izglītības un pētniecības attīstībā, organizējot sadarbības projektus, apmācību kursus, kā arī prakses un studiju mobilitātes.
KUNO tīkla ietvaros Latvijas Mākslas akadēmiju vieno sadarbība ar 16 mākslas augstskolām.

KUNO partnervalstis ir Dānija, Igaunija, Islande, Lietuva, Norvēģija, Somija un Zviedrija.

KUNO tīkla mobilitātēs drīkst piedalīties sekmīgi Latvijas Mākslas akadēmijas Bakalaura un Maģistra programmu Glezniecības, Grafikas, Tēlniecības, Restaurācijas un Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozaru visu kursu studenti, izņemot, ja partneraugstskola noteikusi savādāk.

STUDIJU MOBILITĀTE
Studentiem ir iespēja doties studijās uz jebkuru no KUNO tīkla partneraugstskolām laika posmā no 1 līdz 12 mēnešiem. Katrā no augstskolām ir atšķirīgs studiju vietu skaits, specialitāšu un studiju kursu piedāvājums, ar kuru var iepazīties KUNO tīkla un augstskolu mājas lapās vai LMA Ārlietu un izstāžu daļā. Stipendijas apjoms noteikts kā vienreizēja stipendija 330 EUR apmērā (uz Islandi 660 EUR) ceļa izdevumu segšanai un ikmēneša studiju stipendija 200 EUR mēnesī.

Pieteikšanās studijām:
Lai pieteiktos studijām kādā no KUNO sadarbības augstskolām, studentam jāsazinās ar partneraugstskolas mobilitāšu koordinatoru, jānoskaidro pieteikšanās termiņš un studijām nepieciešamie pieteikuma dokumenti, vai jāsazinās ar LMA Ārlietu un izstāžu daļu. Pirms dokumentu iesniegšanas studentam jāinformē katedras vadītājs un LMA Ārlietu un izstāžu daļa par pieteikumu studijām. Studiju apstiprinājuma gadījumā jāsazinās ar LMA Ārlietu un izstāžu daļu un jāaizpilda stipendijas pieteikuma anketa.
PRAKSES MOBILITĀTE
Studentiem ir iespēja praktizēties kādā no KUNO tīkla partnervalstu uzņēmumiem laika posmā no 1 nedēļas līdz 12 mēnešiem. Prakses vietu students meklē individuāli un atbilstošu savai specialiātei. Stipendijas apjoms noteikts kā vienreizēja stipendija 330 EUR apmērā (uz Islandi 660 EUR) ceļa izdevumu segšanai un prakses stipendija 70 EUR nedēļā vai 200 EUR mēnesī.

Pieteikšanās praksei:
Lai pieteiktos praksē kādā no KUNO partnervalstu uzņēmumiem, studentam jāsazinās ar prakses vietas pārstāvi un jāvienojas par studenta praksi uzņēmumā. Pēc vienošanās un apstiprinājuma saņemšanas no prakses vietas pārstāvja, studentam jāinformē katedras vadītājs un LMA Ārlietu un izstāžu daļa par pieteikumu praksei, un jāsazinās ar LMA Ārlietu un izstāžu daļu un jāaizpilda stipendijas pieteikuma anketa.
EKSPRESS KURSU MOBILITĀTE
Studentiem ir iespēja doties īsā ekspress kursu mobilitātē, kuru izsludina kāda no KUNO partneraugstskolām. Ekspress kursa periods ilgst no 1 līdz 4 nedēļām. Informācija par izsludinātajiem ekspress kursiem pieejama LMA izplatītajā informācijā, KUNO mājaslapā kunonetwork.org/available-courses, kā arī LMA Ārlietu un izstāžu daļā. Vietu skaits ekspress kursos ir ierobežots un to nosaka kursu organizētājs. Stipendijas apjoms noteikts kā vienreizēja stipendija 330 EUR apmērā (uz Islandi 660 EUR) ceļa izdevumu segšanai un ekspress kursa stipendija 70 EUR nedēļā.

Pieteikšanās ekspress kursiem:
Lai pieteiktos ekspress kursiem, jāsazinās ar kursa sludinājumā norādīto organizētāju un jānosūta pieteikumu. Apstiprinājuma gadījumā jāsazinās ar LMA Ārlietu un izstāžu daļu un jāaizpilda stipendijas pieteikuma anketa.
Detalizēta informācija par programmu, partneraugstskolām un ekspress kursu piedāvājumiem pieejama KUNO tīkla mājaslapā www.kunonetwork.org.

KUNO tīkla mobilitātes koordinē:
LMA Ārlietu un izstāžu daļa
Inta Rubule /  inta.rubule@lma.lv / +371 20016463