Kreisā mala
Labā mala
Par CIRRUS

CIRRUS ir Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbības augstskolu tīkls, kura mērķis ir īstenot sadarbības projektus, studiju un prakses mobilitātes, apmācību kursus un vasaras skolas mākslas, dizaina, mediju un arhitektūras jomās. CIRRUS tīkla ietvaros Latvijas Mākslas akadēmiju vieno sadarbība ar 18 mākslas augstskolām.

CIRRUS partnervalstis ir Dānija, Igaunija, Islande, Lietuva, Norvēģija, Somija un Zviedrija.

CIRRUS tīkla mobilitātēs drīkst piedalīties sekmīgi Latvijas Mākslas akadēmijas Bakalaura un Maģistra programmu Tekstilmākslas, Keramikas, Stikla mākslas, Funkcionālā dizaina, Vides mākslas, Metāla dizaina, Modes dizaina, Vizuālās komunikācijas, KAS un Scenogrāfijas apakšnozaru visu kursu studenti, izņemot, ja partneraugstskola noteikusi savādāk.
STUDIJU MOBILITĀTE
Studentiem ir iespēja doties studijās uz jebkuru no CIRRUS tīkla partneraugstskolām laika posmā no 1 līdz 12 mēnešiem. Katrā no augstskolām ir atšķirīgs studiju vietu skaits, specialitāšu un studiju kursu piedāvājums, ar kuru var iepazīties augstskolu mājas lapās vai LMA Ārlietu un izstāžu daļā. Stipendijas apjoms noteikts kā vienreizēja stipendija 330 EUR apmērā (uz Islandi 660 EUR) ceļa izdevumu segšanai un ikmēneša studiju stipendija 200 EUR mēnesī.

Pieteikšanās studijām:
Lai pieteiktos studijām kādā no CIRRUS sadarbības augstskolām, studentam jāsazinās ar partneraugstskolas mobilitāšu koordinatoru, jānoskaidro pieteikšanās termiņš un studijām nepieciešamie pieteikuma dokumenti, vai jāsazinās ar LMA Ārlietu un izstāžu daļu. Pirms dokumentu iesniegšanas studentam jāinformē katedras vadītāju un LMA Ārlietu un izstāžu daļu par pieteikumu studijām. Studiju apstiprinājuma gadījumā jāsazinās ar LMA Ārlietu un izstāžu daļu un jāaizpilda stipendijas pieteikuma anketa.
PRAKSES MOBILITĀTE
Studentiem ir iespēja praktizēties kādā no CIRRUS tīkla partnervalstu uzņēmumiem laika posmā no 1 nedēļas līdz 12 mēnešiem. Prakses vietu students meklē individuāli un atbilstošu savai specialiātei. Stipendijas apjoms noteikts kā vienreizēja stipendija 330 EUR apmērā (uz Islandi 660 EUR) ceļa izdevumu segšanai un prakses stipendija 70 EUR nedēļā vai 200 EUR mēnesī.

Pieteikšanās praksei:
Lai pieteiktos praksē kādā no CIRRUS partnervalstu uzņēmumiem, studentam jāsazinās ar prakses vietas pārstāvi un jāvienojas par studenta praksi uzņēmumā. Pēc vienošanās un apstiprinājuma saņemšanas no prakses vietas pārstāvja, studentam jāinformē katedras vadītāju un LMA Ārlietu un izstāžu daļu par pieteikumu praksei, un jāsazinās ar LMA Ārlietu un izstāžu daļu un jāaizpilda stipendijas pieteikuma anketa.

Kas drīkst pieteikties:
CIRRUS prakses iespējas drīkst izmantot tikai Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas un Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas Keramikas un Stikla mākslas apakšnozaru bakalaura un maģistra studiju programmu studenti. CIRRUS praksē drīkst piedalīties bakalaura programmas 2., 3. un 4. kursa studenti un maģistra programmas 1. un 2. kursa studenti.

Stipendija:
Prakse drīkst ilgt no 1 nedēļas līdz 12 mēnešiem. Stipendija par 1 nedēļu ir EUR 70 / par mēnesi EUR 200 neatkarīgi no konkrētās valsts, kurā notiek prakse, kā arī tiek piešķirta ceļa nauda EUR 330 (uz Islandi – EUR 660).
Uz stipendiju var pretendēt sekmīgi studenti, kuriem nav parādu un/vai nenokārtotu finansiālo saistību ar Latvijas Mākslas akadēmiju.

Pieteikšanās procedūra:
Students drīkst izvēlēties prakses vietu jebkurā no sadarbības valstīm – Dānijā, Somijā, Islandē, Norvēģijā, Zviedrijā, Lietuvā un Igaunijā.

Prakses vietu students meklē individuāli, atbilstoši savai specialitātei. Students vispirms sazinās ar potenciālo darba devēju un tikai pēc oficiāla darbā uzņemšanas apstiprinājuma informē un lūdz apstiprinājumu dalībai praksē savam katedras vadītājam, kā arī LMA Ārlietu un izstāžu daļai, un aizpilda pieteikuma anketu (skat. zemāk), kuru tālāk LMA Ārlietu un izstāžu daļa sūta uz CIRRUS administrējošo iestādi – Igaunijas Mākslas akadēmiju, kas arī piešķir un pārskaita studentam stipendiju.
EKSPRESS KURSU MOBILITĀTE
Studentiem ir iespēja doties īsā ekspress kursu mobilitātē, kuru izsludina kāda no CIRRUS partneraugstskolām. Ekspress kursa periods ilgst no 1 līdz 4 nedēļām. Informācija par izsludinātajiem ekspress kursiem pieejama LMA izplatītajā informācijā, CIRRUS mājaslapā cirrus.artun.ee/courses, kā arī LMA Ārlietu un izstāžu daļā. Vietu skaits ekspress kursos ir ierobežots un to nosaka kursu organizētājs. Stipendijas apjoms noteikts kā vienreizēja stipendija 330 EUR apmērā (uz Islandi 660 EUR) ceļa izdevumu segšanai un ekspress kursa stipendija 70 EUR nedēļā.

Pieteikšanās ekspress kursiem:
Lai pieteiktos ekspress kursiem, jāsazinās ar kursa sludinājumā norādīto organizētāju un jānosūta pieteikumu. Apstiprinājuma gadījumā jāsazinās ar LMA Ārlietu un izstāžu daļu un jāaizpilda stipendijas pieteikuma anketa.
Detalizēta informācija par programmu, partneraugstskolām un ekspress kursu piedāvājumiem pieejama CIRRUS tīkla mājaslapā www.cirrus.artun.ee.

CIRRUS tīkla mobilitātes koordinē:
LMA Ārlietu un izstāžu daļa
Inta Rubule /  inta.rubule@lma.lv / +371 20016463