Kreisā mala
Labā mala
AUSTRIJA
Jānis Gailītis, Dizaina nodaļas projektu vadītājs

Mobilitātes veids: Stažēšanās
Uzņemošā augstskola vai uzņēmums: University of Applied Sciences Kufstein
Pilsēta: Tirole
Mobilitātes mērķis: izglītojošās mākslas aktivitātes
Studiju gads: 2012/2013

Vasaras skola, ko organizē Kufšteinas lietišķo zinātņu universitāte (Austrija), norisinājās Grieķijā un risināja aktuālus jautājumus un praktiskus uzdevumus, lai nodrošinātu intensīvu apmācības iespēju Eiropas mākslas menedžmenta vadītājiem. Tās bija ļoti noderīgas un iedvesmojošas apmācības, kuras vadīja savu jomu eksperti no dažādām Eiropas un pasaules valstīm.

Tā kā mākslas un kultūras scēna ir ļoti mainīga, tad svarīgi bija apzināt dažādos jautājumus - gan finansējuma atrašanu un piesaisti mākslas projektiem, gan ilgnoturīgas sadarbības izveidošanu, gan problēmas un izmaiņas, sākot darboties starptautiskā līmenī.

Apmācības periodā notika dažādas lekcijas, diskusijas un semināri, kuros piedalījās gan speciālisti, gan mākslinieki, politiķi, mākslas un kultūras menedžeri un studenti, lai apspriestu un dalītos pieredzē par iespējamām stratēģijām un sadarbību starp mākslas institūcijām un māksliniekiem visā Eiropā. Tika organizētas arī radošās darbnīcas, kas dalībniekiem ļāva iesaistīties ar savām idejām un risinājumiem.

Tā bija iespēja papildināt zināšanas, uzzināt Eiropas labās prakses piemērus mākslas un dizaina nozares vadībā, un mācīties no tiem. Tāpat arī tā bija lieliska iespēja pilnveidot savas komunikatīvās, organizatoriskās, vadības un pētnieciskās kompetences, kas nepieciešamas starpnozaru projektu vadībā Eiropas sadarbības projektiem. Tāpat arī bija iespēja pilnveidot profesionālās zināšanas, kā organizēt un vadīt mākslas un dizaina projektus sadarbībā ar citām Eiropas valstīm.

Eiropas mākslas un kultūras sadarbības projektu pieredzes apmaiņas noteikti veicināja izaugsmes un jauninājumu ieviešanu Latvijas Mākslas akadēmijas projektu vadībā. Tika papildinātas zināšanas par to, kā veidot veiksmīgus Eiropas sadarbības projektus. Tāpat arī tika izveidoti jauni kontakti, kas veicina Latvijas Mākslas akadēmijas atpazīstamību un turpinās attīstīt dalību Eiropas kultūras un mākslas platformās.

Video par vasaras skolu (klikšķināt šeit)