Kreisā mala
Labā mala
HORVĀTIJA
Andris Vītoliņš, Glezniecības katedras pasniedzējs 

Mobilitātes veids: Docēšana
Uzņemošā augstskola: University of  Zagreb
Pilsēta: Zagreba
Specialitāte: Gleznošana
Studiju gads: 2012/2013


Mobilitātes mērķis Zagrebas Universitātē, Horvātijā, bija tikšanās ar katedru vadītājiem un profesoriem, kā arī iepazīšanās ar akadēmisko sistēmu, katedru uzbūvi un to darbību.

Tā kā Zagrebas Universitātei un Latvijas Mākslas akadēmijai ir kopēja pieredze pārejā no komunisma diktatūras uz demokrātisku sabiedrību, šī "Erasmus" mobilitāte bija lielisks veids, kā veicināt izaugsmi un ieviest jauninājumus, daloties ar zināšanām. Arī Zagrebas Universitātes augstais mākslas izglītības līmenis un nesenā pagātnē veiktās reformas ir interesantas ar to, ka tās akli neseko Rietumeiropas instrukcijām, bet gan cenšas atrast savu oriģinālu, Austrumeiropai piemērotu ceļu.

Pasniedzu lekcijas un tikos diskusijās ar studentiem un mācībspēkiem, iepazīstinot ar Latvijas Mākslas akadēmiju un mūsu piedāvātajām programmām. Tāpat bija iespēja tikties ar profesoriem, lai pārrunātu kopējus projektus, dalītos pieredzē, kā arī attīstītu apmaiņu ar profesoriem un studentiem.

Tā bija iespēja notestēt Latvijas Mākslas akadēmijas ikdienas darbā lietoto metodoloģiju starptautiskā vidē, gūt sapratni par citas valsts profesionālās vides mentalitāti un uzbūvi, kā arī nostiprināt savu profesionālo varēšanu un pārliecību, strādājot reālā vidē ar ārvalstu studentiem.