Kreisā mala
Labā mala
ĪRIJA
Aija Freimane, Funkcionālā dizaina katedras pasniedzēja

Mobilitātes veids: Stažēšanās
Uzņemošā augstskola: Dublin Institute of Technology
Pilsēta: Dublina
Mobilitātes mērķis: Konference „The 15th Internation Conference on Engeneering and Product Design Education Conference”
Studiju gads: 2012/2013

Dalības mērķis konferencē bija iegūt informāciju un pieredzi, lai Latvijas Mākslas akadēmijas studiju procesa ietvaros, pasniedzējs būtu spējīgs darboties līdzvērtīgi Eiropas augstskolu docētājiem un gūtu starptautisko konkurētspēju. Iekļaušanās dizaina pētniecības tīklā dod iespēju sekot līdzi jaunumiem dizaina pētniecības pasaulē un atspoguļot tos Latvijas Mākslas akadēmijas dizaina izglītībā.

Konferences laikā tika arī nolasīts referāts par Latvijas Mākslas akadēmijas dizaineru apmācības metodēm ilgtspējīgas sociālās labklājības attīstībai.

Latvijas Mākslas akadēmija tika prezentēta kā līdzvērtīga partneraugstskola starptautiskajā inženieru un produktu dizaina izglītības konferencē, bet iegūtā informācija par dizaina izglītībā pielietoto metožu un pētniecības attīstību tiek pielietota dizaina izglītības kvalitātes nodrošināšanā studentiem.

Konferences laikā tika ņemta aktīva dalība paneļdiskusijās un sesijās, gan izsakot savu viedokli, gan arī diskutējot ar kolēģiem no citām dizaina izglītības iestādēm un organizācijām. Pateicoties tam, uzzināju par dažādām jaunām aktualitātēm dizaina izglītībā, kuras pēc tam tiek ieviestas studiju procesā Latvijas Mākslas akadēmijā.

Dalība šajā konferencē bija ļoti svarīga, jo ļāva iekļauties starptautiskā dizaina docētāju tīklā, dibinot gan jaunus kontaktus, gan partnerības.

Tiešā veidā izglītojošs ieguvums ir intelektuāls, saņemot aktuālāko informāciju un diskutējot par to ar ārvalstu kolēģiem, un šo informāciju savukārt nodot dažādās teorētiski-praktiskās lekcijās Latvijas Mākslas akadēmijā.