Kreisā mala
Labā mala
ISLANDE
Vineta Kreigere, Projektu un attīstības daļas projektu vadītāja

Mobilitātes veids: Stažēšanās
Uzņemošā augstskola vai uzņēmums: Iceland Academy of the Arts
Pilsēta: Reikjavika
Mobilitātes mērķis: Pieredzes apmaiņa
Studiju gads: 2014/2015

Personāla stažēšanās mobilitātes īstenošanu Islandes Mākslas akadēmijā izvēlējos, lai gūtu pieredzi par vietēja un starptautiska finansējuma piesaisti, sadarbības formām projektu ietvaros un projektu vadības principiem Islandes Mākslas akadēmijā, jo šī skola starp daudzām citām ir izcils piemērs starptautisku projektu veidošanā un realizēšanā. Pirms mobilitātes biju iepazinusies ar šajā augstskolā īstenotajiem projektiem, tāpēc bija interesanti tikties ar akadēmijas starptautisko attiecību personālu, projektu vadības personālu, iepazīties ar akadēmijā īstenotajiem projektiem, to izstrādes un ieviešanas principiem un sadarbības partneriem.

Mobilitātes ietvaros tika prezentēta Latvijas Mākslas akadēmija: tās studiju programmas, īstenotie projekti. Notika tikšanās ar Islandes Mākslas akadēmijas Starptautisko attiecību personālu, projektu vadības personālu, studiju programmu vadītājiem. Notika ekskursija akadēmijas studiju telpās, apmeklēta akadēmijas diplomandu izstāde Reikjavīkas Mākslas muzejā.

Mobilitātes laikā guvu ieskatu Islandes Mākslas akadēmijas starptautiskās sadarbības un finansējuma piesaistes pieredzē, apzināju labās prakses piemērus šajā augstskolā, ieguvu vērtīgus starptautiskus kontaktus. Mobilitātes pieredze noteikti ir ieguldījums manā personīgajā un profesionālajā attīstībā. Latvijas Mākslas akadēmijas ieguvums - darbinieka profesionālā izaugsme, starptautiskās kompetences izaugsme, starptautiski kontakti un pārņemti labās prakses piemēri.

Noteikti iesaku izmantot personāla stažēšanās mobilitāti arī saviem kolēģiem, jo tā veicina profesionālo izaugsmi, svešvalodas izmantošanu, jaunu iespaidu gūšanu, kā arī Latvijas Mākslas akadēmijas starptautisko sadarbību.