Kreisā mala
Labā mala
POLIJA
Kristīne Rubene, Glezniecības katedras pasniedzēja

Mobilitātes veids: Docēšana
Uzņemošā augstskola: E. Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw
Pilsēta: Vroclava
Specialitāte: Gleznošana
Studiju gads: 2012/2013

Galvenais mobilitātes mērķis Vroclavas Mākslas un dizaina akadēmijā bija prezentēt Latvijas Mākslas akadēmiju un tieši Glezniecības nodaļu, kā arī vadīt lekcijas, tajā pašā laikā iegūt pieredzi un zināšanas par mākslas pedagoģijas metodēm citā mākslas augstākās izglītības iestādē, kas piedalās Erasmus programmas īstenošanā.

Bija interesanti iepazīties ar mākslas izglītības iestādi, kuras vēsture ir ļoti līdzīga Latvijas Mākslas akadēmijas vēsturei un attīstībai, un tajā pašā laikā salīdzināt, kāds attīstības modelis ir izvēlēts tur – saglabāt klasiskās tradīcijas vai arī pievērsties vairāk mūsdienu mākslas tendencēm.

Mobilitātes laikā tika sniegtas prezentācijas, kā arī lekciju un praktiskā veidā nodota pieredze un zināšanas, kā tiek īstenotas apmācības un studiju process Latvijas Mākslas akadēmijā.

Ļoti labi izvērtās arī atgriezeniskā saite starp universitātēm, padziļinot sadarbību ar jau esošām partnerinstitūcijām, kā arī nodibinot kontaktus ar jaunām, kā rezultātā tika īstenoti daži mazāki projekti.

Mobilitāte arī ļoti veiksmīgi īstenojās, iemantojot Polijas pieredzi, it īpaši - kā tiek organizēta atsevišķu departamentu studentu apmācību angļu valodā, kā arī iegūtas zināšanas par mākslas procesiem Vroclavas Mākslas un dizaina akadēmijā. Tāpat arī bija iespēja iegūt zināšanas par citām mākslas augstākās izglītības iestādēm, uzlabot pedagoģiskās metodes, kuras ļaus precīzāk formulēt studiju rezultātus dažādu līmeņu studiju programmās, jo īpaši glezniecības apakšnozarē. Personīgi ieguvu ļoti noderīgu informāciju par mākslas un mākslas izglītības norisēm, kuras paaugstinās manas prasmes, kuras noteikti palīdzēs manas, kā pasniedzējas, starptautiskās konkurētspējas pieaugumu.

Mobilitāte bija ļoti veiksmīga arī iespējā prezentēt Latvijas Mākslas akadēmiju starptautiskā Erasmus mākslas universitāšu tikšanās reizē, un informēt par Erasmus studiju iespējām Latvijas Mākslas akadēmijā, kā arī paplašināt dalību Erasmus programmā.