Kreisā mala
Labā mala
ITĀLIJA
Inese Baranovska, Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas katedra katedras pasniedzēja

Mobilitātes veids: Stažēšanās
Uzņemošā augstskola vai uzņēmums: ASAC (Archivo Storico delle Arti Contemporanee), Venēcijas Mākslas biennāles preses birojs.
Pilsēta: Venēcija
Mobilitātes mērķis: izglītojošās mākslas aktivitātes
Studiju gads: 2012/2013

Mobilitātes mērķis bija jaunu pētniecisko materiālu apguve speciālajam lekciju kursam „Mākslas publiskā telpā 21. gadsimtā”, kura programmas būtiska sastāvdaļa ir Venēcijas mākslas biennāles vēsture un attīstība. Tāpat arī iepazīties ar materiāliem, kas atrodas Venēcijas biennāles fonda Laikmetīgās mākslas arhīvā.

Mobilitātes laikā tika sagatavoti un papildināti jauni materiāli lekciju kursam „Mākslas publiskā telpā”. Šī jaunā, padziļinātā informācija ir ļoti svarīga LMA maģistrantu apmācībai, lai papildinātu jau izstrādāto lekciju kursu ar aktuālu informāciju un arhīva materiāliem, kas Latvijā nav pieejami. Iegūto materiālu īsu apkopojumu sagatavoju arī publikācijai LMA mājaslapai.

Katru semestri cenšos papildināt un pilnveidot lekciju kursu ar aktuāliem materiāliem. Sistemātisks un analītisks Venēcijas mākslas biennāļu apmeklējums, kas ir viens no nozīmīgākajiem notikumiem laikmetīgajā kultūrkartē, ir attīstījis manu profesionālo pieredzi laikmetīgās mākslas laukā un ir bijis būtisks atbalsts maģistrantūras lekciju kursa izveidē, ko ir iecienījuši visu specialitāšu studenti.

Paralēli biennāles apmeklējumam bija tikšanās arī ar Venēcijas biennāles fonda Laikmetīgās mākslas arhīva pārstāvjiem, kur iepazinos ar lekcijām nepieciešamajiem dokumentiem. Tāpat arī bija iespēja satikt kolēģus no visas pasaules, lai pārrunātu profesionālus jautājumus, iespējamus sadarbības projektus un paplašinātu kontaktu loku mākslas scēnā.
Inta Rubule, Ārlietu un izstāžu daļas koordinatore

Mobilitātes veids: Stažēšanās
Uzņemošā augstskola vai uzņēmums: University of Padova
Pilsēta: Padova
Mobilitātes mērķis: Personāla pieredzes apmaiņa
Studiju gads: 2013/2014

Erasmus personāla pieredzes apmaiņā uz Padovas universitāti pieteicos, jo šī skola atsūtīja piedāvājumu piedalīties starptautiskā apmācību nedēļā jeb International Erasmus staff training week. Nekad iepriekš šāda veida aktivitātē nebiju piedalījusies, kaut gan uzaicinājumi apmeklēt šādas apmācību nedēļas ir diezgan bieži. Gan vieta – Padovas Universitāte – viena no vecākajām universitātēm Eiropā, gan vēlme noskaidrot un iegūt praktisku pieredzi, kā tad īsti notiek šādas apmācību nedēļas, bija galvenie iemesli, kāpēc devos mobilitātē.

Mobilitātes nedēļa bija ļoti intensīva, taču tajā pašā laikā ļoti interesanta un saistoša – ikdienas programma nedēļas garumā lieliski apvienoja gan izglītojošo un praktisko daļu, gan kultūras un komunikācijas daļu. Apmācību nedēļā piedalījos dažāda veida semināros un lekcijās, kas bija saistīti ar Erasmus+ programmas organizēšanu. Ļoti aizraujošas bija gida vadītas tūres pa universitātes ēku un ievērojamākajām vietām Padovas vecpilsētā.

Šīs mobilitātes ietvaros Latvijas Mākslas akadēmija ieguva jaunu sadarbības partneri studentu praksēm, tāpat arī vienojāmies par iespējamu sadarbību ar Padovas universitātes Mākslas vēstures nodaļu. Latvijas Mākslas akadēmijai tā bija svarīga starptautiskās atpazīstamības veidošana, jo šajā nedēļā piedalījās aptuveni 20 dažādu Eiropas augstākās izglītības institūciju pārstāvji. Personīgi man tā bija nozīmīga pieredze starptautiskās sadarbības, komunikācijas veidošanā un apmācību nedēļu organizēšanā.

Iesaku nešaubīties par dalību prakses mobilitātē, jo tā ir pilnīgi cita un jauna pieredze nekā jebkad varētu iegūt savā darba vietā, apmeklējot konferenci vai izlasot informāciju grāmatā vai internetā. Iespēja satikties ar dažādiem cilvēkiem, dažādiem stāstiem, pieredzēm un citu kultūru. Nedēļas laikā var iegūt tik daudz jaunas informācijas, iespaidu un jaunu, radošu ideju, ka jābūt gatavam to tūlīt pēc tam apstrādāt un likt lietā.
Māra Binde, Modes mākslas katedras pasniedzēja

Mobilitātes veids: Docēšana
Uzņemošā augstskola vai uzņēmums: Accademia di Belle Arti di Brera
Pilsēta: Milāna
Specialitāte: Modes māksla
Studiju gads: 2014/2015

Vēlējos iepazīties ar metodiku, studējošo līmeni un apstākļiem augstskolā Accademia di Belle Arti di Brera un iepazīstināt ar programmu „Zero Waste”, kuru pasniedzu 3. kursa studentiem apģērbu dizaina priekšmetā.

Iepazīt nodaļas darbu un studentus vislabāk var darbojoties kopā. Grupā, kurai vadīju darbnīcu bija 10 studentu, gan itāļu, gan "Erasmus" apmaiņas studenti no Grieķijas, Spānijas, Ķīnas, Čehijas. Internacionālie studenti labi runāja angļu valodā, kura bija darba valoda, turpretim itāļu studentes - visai vāji. Lai gan pasniedzēja no Brēras palīdzēja ar tulkošanu, man bija izaicinājums praktizēt itāļu valodu, kuru nedaudz saprotu. Praktiskā darbā ar studentiem bija iespēja novērtēt viņu zināšanas un prasmes konstruēšanā, izklājumu veidošanā un šūšanā, un jāatzīst, ka LMA modes dizaina apakšnozares 1. kursa studenti, tuvojoties II semestra noslēgumam, salīdzinot ir daudz prasmīgāki.

Šajā docēšanas mobilitātē ieguvu pieredzi pasniegt „Zero Waste” ideju internacionālai auditorijai divās valodās vienlaicīgi - angļu un itāļu. Neskatoties uz komunikācijas īpatnībām, rezultāts bija visai sekmīgs un pierādīja, ka izveidot plecapģērba modeli, izmantojot „Zero Waste” tehniku, ir iespējams gandrīz bez valodas palīdzības.

Katra lekcija it īpaši internacionālai studentu grupai sniedz jaunas idejas programmas attīstīšanai un uzlabošanai, kā arī attīsta valodu un docēšanas prasmi. Svarīga ir ideju apmaiņa, kas veicina interesi par Latvijas praksi modes dizainā un par Latvijas Mākslas akadēmiju kā potenciālu izglītības iestādi. Tas ir ieguvums, gan man, gan LMA.

Iesaku kolēģiem uzdrošināties docēt, jo tā ir brīnišķīga iespēja ceļot un iepazīt vidi, cilvēkus un organizācijas no „iekšpuses”, ne tā kā tūristam. Sevi parādīt un pārliecināties par varēšanu, iedvesmoties no citu pieredzes un izmantot turpmākajā darbā.