Kreisā mala
Labā mala
KIPRA
Ervins Pastors, Funkcionālā dizaina katedras pasniedzējs

Mobilitātes veids: Stažēšanās
Uzņemošā augstskola vai uzņēmums: Frederick University
Pilsēta: Nikosija
Mobilitātes mērķis: Personāla pieredzes apmaiņa
Studiju gads: 2014/2015

Mobilitātē izvēlējos piedalīties, lai iegūtu pieredzi, novērotu un novērtētu kolēģu darbu un aktivitātes Frederika universitātes Dizaina nodaļā. Iepazīties ar pasniedzējiem, viņu sagatavotajām studiju programmām, praktiskajiem uzdevumiem, studentu idejām, radošo darbu, nodaļas tehnisko aprīkojumu un iespējām. Tāpat arī novērtēt skolu, kā potenciālos partnerus divpusēja projekta īstenošanai.

Mobilitātes laikā apmeklējām universitāti, tikāmies ar augstskolas starptautisko sakaru un "Erasmus" programmas koordinatoru, pasniedzējiem, apmeklējām arī Frederika universitātes dizaina nodaļas darbu izstādes atklāšanu, un dizaina studiju un biroju Mobhaus, kas tieši sadarbojas ar Frederika universitāti un kur strādā gan esošie skolas studenti, gan absolventi.

Mobilitātes laikā ieguvu vērtīgus kontaktus, jo daudzi no vietējiem pasniedzējiem paši darbojas dizaina jomā. Novērtēju iespēju, ko dod koordinatoru kontakti, jo tā ir unikāla iespēja iegūt jaunus partnerus visā Eiropā, galvenais ir zināt savas vēlmes un mērķus, kā arī idejas, ko vēlies realizēt. Priecājos, ka arī visas formalitātes ar līgumiem un dokumentiem tika vienkārši nokārtotas, novērtēju savas komunikācijas spējas.

Pēc mobilitātes Latvijas Mākslas akadēmija ieguva jaunu sadarbības līguma skolu turpmākām personāla un studentu apmaiņām, tāpat arī vienojāmies par kopīga dizaina projekta organizēšanu, kas varētu norisināties abās augstskolās.
Noteikti iesaku izmantot šādu iespēju un iedrošināt, ka šādas mobilitātes ir pavisam reālas – tev atliek izdomāt ideju, komunicēt, zināt, ko vēlies iegūt. Iesaku laicīgi sākt interesēties gan par mobilitātes vietu, gan arī komunicēt iepriekš ar partneraugstskolu par mobilitāti, izrunāt jautājumus un vienoties par labāko laiku, ko jums ieteiks mobilitātes veikšanai.

Ļoti novērtēju šo "Erasmus" prakses iespēju un noteikti mēģināšu izmantot un pieteikties arī turpmākos mobilitātes projektos!