Kreisā mala
Labā mala
SOMIJA
Barbara Ābele, Funkcionālā dizaina katedras pasniedzēja

Mobilitātes veids: Docēšana
Uzņemošā augstskola: Aalto University School of Arts, Design and Architecture
Pilsēta: Helsinki
Specialitāte: Funkcionālais dizains
Studiju gads: 2012/2013

Mobilitātes mērķis bija piedalīties ArcInTex tīkla - augstskolu sadarbības, pētniecības un radošās darbības tīkls arhitektūrā, interjerā un tekstilā - radošajās darbnīcās, seminārā, kā arī piedalīties darba grupā, nākošās radošās darbnīcas Rīgā, sagatavošanā.

Mobilitātes laikā ieguvu daudz jaunas informācijas un pieredzes, kā maģistrantūras studiju līmenī izveidot starpnozaru sadarbību un pētniecību, lai radītu idejas un attīstītu jaunus konceptus apvienotos pētniecības projektos un lai paplašinātu praktiskās pētniecības iespējas dizaina jomā. Šāda starptautiska pieredze dizainā piesaista jaunas jomas un arī veido tiltus starp esošajām tradicionālajām nozarēm, kā arī stiprina saites starp dažādiem studiju virzieniem vienas augstskolas iekšienē vai arī starptautiskā sadarbībā ar citām augstskolām.

Šī mobilitāte bija iespēja maģistrantūras studiju programmu dizaina specialitātē papildināt ar laikmetīgajiem, aktuālajiem dizaina aspektiem, gan arī papildināt programmu ar jaunām apmācības un pētniecības metodēm. Tā bija arī jaunas un aktuālas informācijas ieguve lekciju un darbnīcu sagatavošanai un realizēšanai.

Iegūtā pieredze arī kalpoja kā pienesums Dizaina nodaļas un Rīga kultūras galvaspilsēta 2014 kopīgajam projektam. Izdzīvošanas komplekts, kurā ir iesaistīti trīs aspektu – amatniecības, industrijas un zinātnes – savienošana ar dizaina kompetencēm.

Mobilitāte vairoja izpratni par kvalitatīvi jaunu pieeju praktiskai pētniecībai un Latvijas Mākslas akadēmijā pieejamās iekšējās, kā arī starptautiskās starpdisciplinārās sadarbības veicināšanai.