Kreisā mala
Labā mala
VĀCIJA
Kristīne Rubene, Glezniecības katedras pasniedzēja

Mobilitātes veids: Docēšana
Uzņemošā augstskola: Universität der Künste Berlin
Pilsēta: Berlīne
Specialitāte: Glezniecība
Studiju gads: 2012/2013

Berlīnes UDK mācības notiek 3 gadus, īpaši labiem studentiem ir iespēja izmantot darbnīcas un profesoru konsultācijas arī ceturto gadu. Pirmajā gadā visi studenti mācās kopā. Katram ir sava vieta lielākā darbnīcā. Reizi nedēļā studenti un pasniedzēji sanāk kopā. Studenti prezentē savus darbus un idejas. Visi kopā tās apspriež, tiek uzdoti jautājumi. Nekādu konkrētu uzdevumu vai lekciju nav, bet ir iespēja konsultēties pie dažādiem pasniedzējiem visas nedēļas garumā. 2. un 3. kursā mācības notiek pie izvēlētā profesora. Nekādas atzīmes vai vērtējumi netiek likti. Mācību gada beigās, jūlija vidū notiek atvērto durvju dienas, kad katrs students cenšas sevi maksimāli parādīt. Šo pasākumu apmeklē gan galeriju īpašnieki, gan tūkstošiem vienkārši mākslas interesentu. Vakarā ir balle visās akadēmijas telpās.

Man bija iespēja piedalīties iknedēļas studentu darbu apspriedē. Tā ilgst kopumā kādas 6 stundas un ir patiesi intensīvs darbs. Studentam ir noteikts laiks 5 min. sava darba vai idejas prezentēšanai, pēc tam komentē pasniedzējs, un citi studenti uzdod jautājumus. Tā kā studenti ir daudz, tas no pasniedzējiem prasa patiesi lielu koncentrēšanos un darbu.
Laura Ozola, Projektu un attīstības daļas vadītāja

Mobilitātes veids: Stažēšanās
Uzņemošā augstskola: Akademie der Künste
Pilsēta: Berlīne
Mobilitātes mērķis: Personāla pieredzes apmaiņa
Studiju gads: 2014/2015

Došanās ārpus Latvijas ir līdzīgi kā mainīt komforta zonu, un izaicināt sevi jauniem notikumiem. Mūsdienās Berlīne ir mākslas, mākslinieku un mākslas dzīves apvīta pilsēta, kura līdzās Londonai, Parīzei un Ņujorkai ir uzskatāma par vienu no vadošajām mākslas Mekām pasaulē.

Berlīnes Mākslas akadēmija ir dibināta 1696. gadā un ir viena no vecākajām kultūras institūcijām Eiropā. Tā ir starptautiska kopiena māksliniekiem, kura uz doto brīdi apvieno aptuveni 500 biedru sešās sekcijās – vizuālā mākslas, arhitektūras, mūzikas, literatūras, skatuves un filmu mediju mākslas.

Mobilitātes perioda laikā tikos ar Dr. Johannesa Odenthala kungu, kurš ir Berlīnes Mākslas akadēmijā (ADK) programmas vadītājs. Tikšanās sesijās Dr. J. Odenthals iepazīstināja ar ADK būtību, struktūru, uzdevumiem, kā arī novadīja ekskursijas pa ADK centrālo ēku, kura kalpo administratīvajām funkcijām. Mobilitātes laiks sakrita ar ikgadējo mākslas nedēļu „Berlin Art Week 2015”, kuras laikā notiek neskaitāmi mākslas pasākumi visā Berlīnē, arī ADK ņem dalību un organizāciju šī pasākuma norisē. ADK izstāžu zālē bija skatāmas Fritza Balthausa (1952) un Käthe-Kollwitz balvas laureāta Bernarda Frizes (1954) izstādes.

Uzņemšana institūcijā bija ļoti patīkama un pretimnākoša, gan mobilitātes laikā, gan sarakstē pirms mobilitātes. Ieguvumi no Erasmus+ personāla pilnveides mobilitātes pirmkārt ir angļu valodas prakse, kā arī treniņš saskarsmes kultūrā un diplomātijā. Tikšanās ar tik nozīmīgu cilvēku Berlīnes mākslas pasaulē gan profesionāli, gan personiski man būtiskākais ir atstāt patīkamu iespaidu, jo pārstāvu un prezentēju Latvijas Mākslas akadēmiju (LMA). Ieguvums LMA noteikti ir jaunie kontakti Berlīnes Mākslas akadēmijā, kā arī pārrunu rezultātā piedāvātā iespēja pieteikt laikmetīgo Latvijas glezniecības izstādi ADK telpās, kā konceptuālo pamatu izstādei ņemot sasaisti ar Vāciju. Protams, jāuzsver arī Dr. J. Odenthala kunga vēlme nākamajos gados apmeklēt Latviju, izrādītā interese par viņam prezentēto LMA Diplomandu grāmatu 2015, LMA ēku un jauno LMA korpusu Nr.2, kuram tika veltīti atzinīgi vārdi arhitektonisko īpašību un risinājumu adresē.

Nākotnē sev un kolēģiem, kuri vēlas piedalīties Erasmus+ personāla pilnveides mobilitātē, novēlu pilnveidot saskarsmes kultūru, diplomātiju un valodas zināšanas kā arī  pirms vizītes veikt mājasdarbu un sagatavoties tai, izpētot pieejamos materiālus vai interneta resursus par uzņemošo institūciju, sagatavot prezentāciju par sevi, saviem pienākumiem, kā arī sagatavot sev interesējošu jautājumu listi par uzņemošo institūciju.
Maija Kurševa, Vizuālās komunikācijas / KAS katedras pasniedzēja

Mobilitātes veids: Stažēšanās
Uzņemošā augstskola: HAW Hamburg (Hochschule fur Angewandte Wissenschaften Hamburg)
Pilsēta: Hamburga
Mobilitātes mērķis: Personāla pieredzes apmaiņa
Studiju gads: 2014/2015

HAW Hamburg Dizaina, Mediju un Informācijas nodaļas paspārnē esošā Ilustrācijas nodaļa ir viena no labākajām Eiropā. Tajā strādā izcili pasniedzēji, dažus no kuriem man bija izdevība sastapt. Nodaļas struktūra un darba grafiks ir krietni attšķirīgs no Latvijas modeļa, tas ļauj studentiem vairāk koncentrēties uz savu izvēlēto specialitāti, izmantojot tehnoloģijas un dažādas darbnīcas kā papildus instrumentus savu projektu kvalitatīvākai realizēšanai. Sarunās ar pasniedzējiem vērtīgākā bija informācija par izmantoto metodoloģiju studentu talanta attīstīšanā. HAW Hamburg vasaras semestra skatēs (Rundgang) redzamajos studentu darbos skaidri parādījās lieliskais rezultāts. Studentu vēlme strādāt, pasniedzēju degsme un profesionalitāte, darba telpu plašums un tehniskais aprīkojums – trīs lietas, kas ir būtiskākās labu rezultātu sasniegšanā.