Kreisā mala
Labā mala
ZVIEDRIJA
Aija Freimane, Funkcionālā dizaina katedras pasniedzēja

Mobilitātes veids: Docēšana
Uzņemošā augstskola: Konstfack, University College of Arts, Crafts and Design
Pilsēta: Stokholma
Specialitāte: Funkcionālais dizains
Studiju gads: 2014/2015

Piedalīties "Erasmus+" docēšanas mobilitātē izvēlējos pateicoties šīs programmas sniegtajām iespējām un nosūtošās augstskolas starptautiskās mobilitātes atbalstam. Docēt uz konkrēto augstskolu nu jau tieku aicināta atkārtoti, jo esmu novērtēta līdzvērtīgi partneraugstskolas docētājiem, varu sniegt jaunas zināšanas un pienesumu.

Latvijas Mākslas akadēmija ir ļoti atsaucīga un īpaši atbalsta savus mācībspēkus doties docēšanas mobilitātē. Starptautiskā sadarbība ir svarīga arī uzņemošajai augstskolai - Konsfack, University College of Arts, Crafts and Design. Ar abām augstskolām tiek pārrunātas mobilitātes atbalsta iespējas nākotnē, lai labi iesāktā sadarbība būtu ilgstoša un reģionam nozīmīga.

Personīgi no "Erasmus+" mobilitātes es ieguvu pašapziņu un pārliecību, ka Latvijā manas lietotās apmācību metodes, zināšanas un pieredze ir atbilstošas labākajai starptautiskajai praksei. Daloties ar savām zināšanām un pieredzi, es varu sagatavot konkurētspējīgi domājošus un praktizējošus studentus. Latvijas Mākslas akadēmija no manas docētāju mobilitātes iegūst starptautisku atpazīstamību ārvalstu studentu un kolēģu vidū un tiek novērtēta kā uzticams un profesionāls sadarbības partneris.

Lielākais izaicinājums, sagatavojot un vadot lekcijas ārvalstu studentiem, bija un ir - noticēt sev. Katru reizi, saņemot pozitīvu novērtējumu un atsauksmes, saprotu, ka jāpārstāj baidīties un uztraukties, jo uztraukumā nav iespējams skaidri un saprotami izstāstīt domu angļu valodā. Saviem kolēģiem, kuri apsver iespēju piedalīties "Erasmus+" docēšanas mobilitātē, iesaku sameklēt personīgu saikni, interešu un profesionālo sadarbības jomu ar partneraugstskolas kolēģi un mērķtiecīgi veidot šo sadarbību, lai rezultātā saņemtu uzaicinājumu docēt partneraugstskolā vai aicināt partnerinstitūcijas mācībspēkus viesoties ar lekcijām vai radošajām darbnīcām pie mums.