Kreisā mala
Labā mala
LIELBRITĀNIJA
Kristaps Zariņš, LMA prorektors

Mobilitātes veids: Stažēšanās
Uzņemošā augstskola vai uzņēmums: Central Saint Martins College
Pilsēta: Londona
Mobilitātes mērķis: pieredzes apmaiņa
Studiju gads: 2014/2015

Mobilitātes laikā tika veiksmīgi nodibināti jauni kontakti, iepazīšanās ar dizaina nodaļas vadītāju, kura vadībā tika iepazīta augstskola. Tikšanās notika arī saistībā ar LMA prototipēšanas darbnīcas izveidi. Šī bija lieliska iespēja arī apmeklēt Londonas dizaina nedēļu, kā rezultātā tika ieskicētas nākotnes perspektīvas, sadarbības iespējas starp LMA un “The London Design Festival”.