Kreisā mala
Labā mala
PORTUGĀLE
Kristaps Zariņš, LMA prorektors

Mobilitātes veids: Docēšana
Uzņemošā augstskola vai uzņēmums: Porto Universitāte
Pilsēta: Porto
Specialitāte: glezniecība
Studiju gads: 2014/2015

Piedalījos Porto Universitātes glezniecības un grafikas workshop nedēļā, kur kopā ar kolēģiem no LMA un Porto Universitātes studentiem vadījām meistardarbnīcu plenērā. Beigās tika sarīkota mūsu darbu izstāde. Tas bija patīkams piedzīvojums, kura rezultātā ir nodibināti jauni kontakti un radīta draudzīga gaisotne LMA un Porto Universitātes studentu apmaiņai, kā arī pasniedzēju ciešai draudzībai.  Plānots, ka viens no viesaugstskolas profesoriem būs 2016. gada LMA maģistra nobeiguma skates goda priekšsēdētājs.