Kreisā mala
Labā mala
ERASMUS+ ĀRPUS EIROPAS

Ar 2015. gadu Latvija uzsākusi dalību starptautiskajā studentu un personāla mobilitāšu programmā Erasmus+ starp programmas valstīm un dalībvalstīm. Dalība programmā paredz abpusējas studentu studiju, docēšanas un darbinieku pieredzes apmaiņas mobilitātes tādos pasaules reģionos kā Āzija, Ziemeļamerika, Latīņamerika, Dienvidāfrika un Rietumbalkāni.

Mobilitāšu īstenošana ir līdzvērtīga Erasmus+ programmas ES, EEZ un Turcijā nosacījumiem, nosakot, ka viena personāla vai docēšanas mobilitāte ilgst 5 – 12 dienas, savukārt studentu studiju mobilitāte 3 – 6 mēnešus.

2016. gada projektu konkursā Latvijas Mākslas akadēmija saņēmusi finansējumu 2016./2017. studiju gada studentu un personāla mobilitātēm uz Floridas Starptautisko universitātes Arhitektūras un mākslu koledžu un Honkongas Politehniskās universitātes Dizaina skolu.