Kreisā mala
Labā mala
Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu Nr. 2009/12
LMA gatavojas iepirkt skandas.Paredzamā līgumsumma līdz
10 000,- Ls ( bez PVN). Piedāvājums jāiesniedz līdz 20.02.2009., plkst.12.00, 22kab., Kalpaka bulv.13, Rīgā.