Kreisā mala
Labā mala
Iepirkuma id.nr. LMA 2009/9
Iepirkuma procedūra: atbilstoši Publiskā iepirkuma likuma 8.panta 9.daļai, MK 762 noteikumiem
Lēmuma pieņemšanas datums 13.02.2009
Līguma izpildītājs: SIA Dizaina centrs
Piedāvātā līgumcena : 62,31 Ls/ par 1 m2( bez PVN
Līguma summa: 8264.46 Ls( bez PVN)